Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Jakou souvislost má Duch Svatý s církví?Odpověď nám opět nabízí věroučná konstituce Lumen gencium,a můžeme nad tím dnes rozjímat.

Ukaz("text"); ?>