Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: Pur magazin 9/2013 str. 9, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

DPP12 Ruská ortodoxní církev vidí znamení konce časů v několika zemích a církvích Západu. Za příznaky počítali jako demokratizaci maskovanou sekularizaci, rozpad morálních autorit a cestu k policejnímu státu. Také legalizace manželství a rozvodů partnerů stejného pohlaví v evangelických církvích jsou „apokalyptickými symptomy“, prohlašují vysocí církevní představitelé.

Ukaz("text"); ?>