Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Promluva otce Mariána, ve které vysvětluje Boží přikázání, poutavě, stručně, jasně a srozumitelně... Poslechněte si ji.

Níže najdete také odkaz na seriál o Přikázáních od Jana Pavla II.

Ukaz("text"); ?>