Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Dne 18. 12. byla poslední příprava na biřmování v tomto roce 2012 na téma biřmování.

Ukaz("text"); ?>