Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

LM Partutovice Prožíváme Rok víry a v brněnské diecézi jsou nabízeny některé iniciativy, které nám mohou pomoci k jeho hlubšímu prožívání. Mezi ně patří i zavedení stále zpovědní služby v kostele sv. Maří Magdalény v Brně v Masarykově ulici. Všichni jste zváni, využijte této možnosti.

Ukaz("text"); ?>