Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Zjevení z Rue du Bac má velmi rozsáhlé poselství. Je prvním z celé řady dalších. Jím Panna Maria začala uskutečňovat svůj plán. To, co v nich bylo řečeno, ve svých dalších zjeveních později více upřeňovala a rozvíjela.(upřesňuje a rozvíjí)

Ukaz("text"); ?>