Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Na první květnovou sobotu 7. 5. 2011
se v Hl. Mašůvkách uskuteční jubilejní, již 250. měsíční pouť "Nový Jeruzalém"
. Tyto poutě se zde konají pravidelně od srpna r. 1990. Při této vzácné příležitosti přináším kapitolku věnující se tomuto poutnímu místu. Dozvíte se z ní něco z jeho historie i současnosti a také o počátcích a průběhu poutí. Kapitolka je součásti mé diplomové práce "Mariánská úcta na Znojemsku a její projevy", která se snaží zmapovat mariánskou úctu tohoto regionu.

Ukaz("text"); ?>