Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Paní Marie Vacková, odborná pracovnice Pohřebnictví Nostalgie, o které jsem se zmiňoval ve svém příspěvku Pohřbení nenarozených dětí nám zaslala svůj článek pojednávající o důstojném způsobu pohřbívání, úctě k zemřelým a o příležitosti, kterou bychom neměli promarnit...

Ukaz("text"); ?>