Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: Světlo č. 26/2008, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Když jednou opustíme tento svět, nic si nemůžeme tak přát, jako aby za naši duši byla sloužena mše svatá. Oběť na oltáři je totiž nesmírná pomoc a daleko překračuje všechny modlitby, pokání a dobré skutky.

Ukaz("text"); ?>