Na pouť národů do Mariazell 2004 pěšky až z Moravy


Úvodem
Putník kráčí s Boží pomocí a pod ochranou Panny Marie, andělů strážných a všech Tvých patronů. A pamatuje, že: 1. Pouť je kus života krásného, ale těžkého, jak se dá dle pravdy říci s básníkem. 2. Putuje se vždy ke slávě Boží a ke cti Panny Marie a pod ochranou andělů strážných. V žalmu 91 čteme, že Bůh přikázal svým andělům, aby nás chránili a v žalmu 84. se píše, člověk nalézá pomoc u Boha, když chystá na svatou pouť. 3. Proto má poutník kříž na znamení duchovního rozměru a proto se při pouti zpívá. 4. Budou i pokušení. Záložáci si možná vzpomenou na to ironické: Na vojně se spěchá, aby se čekalo, a pak se čeká, aby se spěchalo. Je možné, že tato myšlenka někdy napadne i poutníka, zvláště když jde ve velké skupině. Ať se podaří, aby brzy vypadla a upadla v zapomnění.

Dřívější putování:
Do Mariazell se chodilo třemi poutními cestami. Nazývaly se Via sacra - Posvátná cesta, německy Gnadenweg - Milostná cesta. Trasy byly pevně stanoveny. Z Vídně se chodilo 4 dny a bylo to 141 km (první den do Alland - 35 km, další do St. Veit /Gölsen - 40 km, do Annaberg - 43 km a 23 km). Ze Štyrského Hradce 3 dny - celkem 115 km (45, 45 a 25 km). Brněnská cesta byla náročnější: Za 6 dní urazili poutníci 250 km. Z Brna od sv. Jakuba vycházeli 21. srpna ve 3 hodiny ráno a večer už byli u Kapucínů ve Znojmě s 60 km za sebou. Zde se setkávali s poutníky vycházejícími z Oslavan, Rouchovan a Třebíče, kteří to měli o něco blíže - z posledního města "jen" 46 km. Druhý den byl pro ně "odpočinkový", přes Retz a Pulkau došli po 35 km do Eggenburgu. Třetí den ušli 50 km, přes Langenlois a dřevěný most v Mautern vystoupili až do kláštera v Göttweig. Čtvrtý den šli přes Meidling a St. Pölten do Wilhemsburg celkem 37 km. Pátý den se v Traisen spojili s cestou vídeňskou a přes Lilienfeld a Türnitz došli po 45 km až na Annaberg, který je téměř 1000 m nad mořem. Na šestý den, tedy 26. srpna, jim zbývalo už jen 23 km. Při pohledu na nádherné hory obdivovali Stvořitele a Joachimsberg a Josefsberg podobně jako Annaberg je zase vedly k myšlenkám na Matku Boží a celou její rodinu. V roce 1705 přišlo z Brna sedm set poutníků, ze Znojma v květnu 166 a 476 pak v srpnu. 26. srpna 1712 přišlo z Brna 1384 poutníků. Brněnská procesí byla dvojjazyčná, vedli je vždy dva kapucíni, každý v jedné řeči. Poutníci sebou nosili suché kůrky a ovocné křížaly, aby bylo lehčí. Některé ženy sebou braly též zásmažku na polévku. Pitná voda byla dříve všude.

Pouť do Říma:
V roce 2000 jsme ji chtěli dát jako dárek Pánu Ježíši k jeho narozeninám. Šli jsme z Vranova nad Dyjí, abychom vyšli z naší vlasti, ale měli to nejkratší. Z téhož důvodu jsme šli přímo na jih, tedy přes Mariazell. Tenkrát jsme vyšli v úterý 16. května ráno a do Mariazell jsme přišli v sobotu 20. května večer. Asi za týden, to už jsme byli v Korutanech, jsme si řekli, že do Mariazell to byla jen procházka. Každý rok chodíme toho 16. května na poděkování první etapu do Mariadreieichen.

Pouť národů 2004:
Když nás biskupové pozvali na pouť národů, řekli jsme si, že tam půjdeme pěšky. A mnozí se k nám přidali, zvláště pak jedna třída z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Pan ředitel jim dal volno a dva pedagogové je doprovázeli. Kromě nich se přihlásil ještě asi stovka mladších i starších trénovaných i netrénovaných poutníků. Z Velkého Meziříčí nás v sobotu 15. května ráno vyšlo21 a po přespání ve Valči jsme po 70 km byli v neděli večer na Vranově.

Poutní deník:
Pondělí 17.5.
I. etapa: Vranov nad Dyjí - Mold u Maria Dreieichen -39 km - nejúnavnější etapa s nejprudším stoupáním v Ledových slujích (z 320 m nad mořem na 500, 300, 452 a 305 m nadmořské výšky)
O půl šestí snídáme, v šest je v kostele modlitba, žehnání a rozdání křížků a požehnání na cestu a o půl sedmé nás vychází 169. Jdeme přes národní park Podyjí a v 9 po starém dřevěném mostě přecházíme Dyji, která tvoří hranici mezi Rakouskem a Moravou. Už je nás 178 a vcházíme do Hardeggu, který je nejmenším rakouským městem. Samotný má jen 96 popisných čísel, na předměstí jich je 37. Úředně k němu patří ještě osm vesniček, dohromady mají 953 domů a 1652 obyvatel. Přejdeme Waschbach a v Pleissingu je první zdravotní zastávka. Objevuje se četník na motorce, přehlédne naše obětavé a nadšené pořádkové s oranžovými praporky a spokojeně prohlásí: "Ti to zvládnou sami." V klidu odjede, pouze odpoledne se ještě kolem nás mihne, spíše na rozloučenou než na kontrolu. Pan farář od Panny Marie Bolestné u Tří dubů (Mariadreieichen), kde budeme nocovat pro nás připravil překvapení. Vše zařídil tak, aby při našem příchodu byl vztyčen opravený kříž na věži. Do něho chtěl vložit mimo jiné i listinu s podpisy všech poutníků. Proto se začínáme na ruční papír anglické výroby podepisovat obyčejným perem namáčeným do duběnkového inkoustu. To je skřípání a kaněk. Po vyjítí začíná otec Jindřich Bartoš cyklus promluv o Mojžíšovi, velkém poutníkovi. Přes Weitersfeld a Prutzendorf přicházíme po 23 km do Starrein a pak do Salapulky. Oba názvy mohou připomínat dávné slovanské obyvatele, protože v jejich kořenech lze vystopovat starostu a skály, případně hory . A skutečně: poutní kostel před námi se německy jmenuje Maria na horách, pochází z 12 století a proto místní lidé hrdě říkají, že je starší než Mariazell. Před námi byla veliká bouřka, na nás spadlo jen pár kapek. Tady přecházíme z okresu Hollabrunn (HL) do hornského (HO). V Hornu, který mineme, žije přes 6 tisíc obyvatel a říkají mu školní město, protože v něm je mnoho škol a učilišť. Od dvou do tří odpočíváme u kostela Maria in Gebirge s 26 km za sebou. Přes Walkenstein, kde nás opět vítaly zvony a Keinreith dojdeme do Rodingersdorf. Vítá nás místní děkan, polský kněz a nabízí malé občerstvení. Pak opouštíme asfalt a lesní cestou jdeme až k poutnímu prameni nedaleko baziliky. O půl sedmé jsme už všichni v počtu 181 před ní. Jeden ze starších poutníků pak řekne, že v pondělí to bylo vražedné tempo. Otec biskup požehná kříž, do pouzdra jsou vloženy eura a české mince a listina s našimi podpisy a my můžeme sledovat, jak to šikovní mistři vše vytahují nahoru. Pak je mše svatá česky. Na ni přišla schválně jedna paní, která jako dítě zažila hrůzy odsunu a proto zatrpkla vůči české vlasti i řeči. Když se dozvěděla, že mladí Češi půjdou pěšky do Mariazell, vše v ní roztálo a rozhodla se, že se s námi po desítkách let opět pomodlí česky Otčenáš. Chtěla však zůstat skrytá mezi lidem Božím, řekla to jen místnímu knězi. Pak jdeme ještě jeden kilometr pěšinkou do školy pro opraváře traktorů, kde nám nachystali dobrý guláš a celkem dobré spaní. Dvacet pokojů po dvou postelích stačí pro všechny naše poutnice, kterých je asi polovina a kluci všech věků zalehnou po chodbách a sálech. Chrápali pořádně, osobně jsem to slyšel, ale díky únavě spal dál.

Úterý 18.5.
II. etapa: Mold - Langenlois - 30 km (podle některých výpočtů jen 26) - nejkratší a nejmalebnější etapa (z 305 m nad mořem na 210 m nadmořské výšky)
O půl šesté snídáme, deset minut pošesté vycházíme. Na státní silnici nás už čekají četníci na silných motocyklech, zastaví dopravu a my krásně přecházíme. Večer někteří dojeli přímo do školy, takže nás vychází 184, pokud to na nejmladší poutnice, dvanáctiletá Jana, dobře spočítala. Přes Zaingrub, kde jsme přesně v 7 hodin, takže nevíme, zda se zvony rozezněly kvůli nám anebo dle časového spínače přicházíme do města Gars a.d. Kamp, které má přes 3 tisíce obyvatel. Odpočíváme vedle kostela sv. Šimona a Judy. Před sebou vidíme zříceniny hradu, který postavili Babenberkové ve 12. století, tam se narodil svatý kníže Leopold III., patron Dolních Rakous. Jeho obrazy si nelze splést se svatým Václavem, ačkoli bývá stejně oblečen, protože vždy drží v ruce malý kostelíček. Sv. Leopolda vychoval sv. Altmann. To byl biskup z Pasova, kterého vyhnali sem do Dolních Rakous a který zde založil klášter v Göttweig na hoře, kde byla uctívána pohanská bohyně Chotěvina. Na ploše mezi zbytky hradních zdí se hraje a zpívá. Často tam vystupují tam soubory a divadla od nás. Objevují se dva četníci na motocyklech, že nás provedou městem. Nejprve jeden z nich projede trasu, aby se ubezpečil, že to tam půjde. Sestupujeme údolí říčky Kamp. Zde začíná malá vinařská oblast, obec Langenlois (přes tři tisíce obyvatel), kam dnes míříme, je největší vinařská obec v Rakousku. Vypěstují více vína než v Kremži, která je daleko větší. Obojí vína jsou proslulá a obě oblasti mezi sebou pořád úporně soutěží. Podle řeky vede cyklostezka s krásným německým složeným názvem: Kamptalradweg (kampským údolím pro kola cesta). Není však možné po ní jít, protože byla poškozena při povodních v srpnu 2002. Zanedlouho přecházíme do okresu Krems (KR), česky Kremže, což nám připomíná slavnou hořčici. Objevuje se jiná dvojice četníků a naprosto tiše a bez řečí nás vpředu a vzadu doprovázejí. Dále jdeme přes Zitternberg, Buchberg a Plank. Na jednom parkovišti nás tam čekal pán, který mluvil dost dobře česky. Daroval nám plnou tašku různých mazání a obvazů. Na vše se vyptával a nakonec řekl, že je škoda, že s námi nejdou žádní Rakušané. Za Plank je kolem desáté druhá zastávka. Projdeme Altenhof, kde z jednoho domu vyběhla paní a utíkala ke zvoničce, aby nám na uvítanou pustila zvon, a odbočíme ze státní silnice na polní cesty. V obci Siefern se mezitím porouchal vodovod, proto jsme museli procházet po jednom vedle dělníků, kteří jej opravovali. Vrátili jsme se na vedlejší silnici a v Schönberg jsme se krátce po poledni zastavili v kostele, také krátce. Na začátku Schönberg - Neustift byla od jedné do dvou zastávka na oběd. Místní nám pustili pitnou vodu. Přes Zöbing jsme ve 3 hodiny došli na kraj kraj Langenlois, kde nás u četnické stanice čekal pan farář a pan ředitel Gartenbauschule. Za půl hodiny jsme pokračovali dál a ve čtyři jsme už byli ve škole.V 17.00 byla mše svatá v sále a po ní večeře s pořádným zákuskem, který všichni poutníci i poutnice přivítali potleskem. Podle velehradského zvyku byl pak v sále první veselý večer se scénkami. Byl pozván pan ředitel, dostal na památku poutnický kříž, ale vrátil ho se slovy: Doneste mi jej do Mariazell a já se pak u vás doma pro něj někdy zastavím. Spali jsme v tělocvičně a na chodbách, pár děvčat dostalo úpal, ale ráno byly opět fit.

Středa 19.5.
III. etapa: Langenlois - Sankt Pölten - 35 km - nejbližší prostým lidem, půjdeme jim přímo humny (z 210 m nad mořem na 203 u Dunaje a pak na 271 m nadmořské výšky)
V šest jsme posnídali a o tři čtvrtě na sedm vyšli zase na jih. Přijel zase ten pán s další brašnou plných pomůcek pro chodce a s obálkami a poštovními známkami. V tom zmatku jsem se ho zapomněl zeptat na adresu. Pán Bůh mu štědře odplať. Přešli jsme státní silnici a podle ní jsme šli mezi vinicemi. Už po hodině byla zdravotní zastávka, protože naše milé a obětavé zdravotnice nás po včerejších zkušenostech nabádaly, že musíme často pít. Opět přes státní a několik křižovatek a byli jsme v Gneixendorf. Je to už předměstí Kremže, kdysi zde nějaký čas pobýval i Beethoven. Za druhé světové války zde byl zajatecký tábor pro Ukrajince. Říká se, že silnice vede v místech,kde jsou hromadné hroby, kde má být asi 50 tisíc pochovaných obětí. Už je to víc jak 50 let po té hrozné poslední světové válce a rány ještě nejsou zahojeny. Není lehké přiznat si ošklivou vinu. Ani pro Rakušany. Oni i obyvatelé bývalé NDR se tváří jakoby se ty hrůzy nacismu týkaly jen bývalého západního Německa. Jedině tam dělali pokání. Rakušany a východní Němce (ale svým způsobem i Čechy za to barbarské vyhnání Němců, z nichž 90 procent bylo naprosto nevinných) to teprve čeká. Ačkoli to nebude lehké, bude se to muset udělat. A už jsme v Kremži, městě, které má kořeny v hluboké minulosti a dnes přes 11 tisíc obyvatel. Kaplan jedné ze tří farností, které zde jsou, s pastorační asistentkou nám jdou naproti a vítají nás. V blízkosti zde žil v 5. století svatý Severin. Zde začíná oblast Wachau, nejkrásnější část celého údolí Dunaje, kde jsou známé hrady a kláštery. Göttweig patří, mezi ty nejslavnější, je na kopci, který je zdaleka vidět, naštěstí nebudeme muset vylézt až k němu, ale obejdeme ho. Město se jmenuje stejně jako říčka, která se v těchto místech vlévá do Dunaje. Přecházíme po úzkém dřevěném mostku a pak zamíříme na ohromný most přes Dunaj. Asfaltová stezka nás přivede ke kamenným schodům a po nich vystoupíme na most přes Dunaj. Při přípravě trasy se po levé lávce dalo přejít na druhou stranu, osobně jsme si to kontrolovali. Minulý měsíc se totiž opravovalo naproti. Jenže mezitím skončili a přesunuli se na naši stranu a lávku uzavřeli. Proto jsme nemohli jít dál. Po schodech jsme sestoupili jsme k řece, ale pořád jsme byli na stejné straně, proto jsme se museli vrátit nahoru a po těch prvních schodech zase slézt dolů, podejít silnice vedoucí k mostu a vystoupit na tu čerstvě opravenou lávku na druhém boku. V 9.32 jsme konečně přešli Dunaj a uvědomili si, jaká je to překážka a o co horší to muselo bývat dříve. Na pravém břehu jsme šli asi 1 km po cyklostezce. Před náspem nás čekal pan farář z Fürthu, P. Benno a byla tam zdravotní zastávka. S ním jsme pak šli na jih proti proudu řeky Fladnitz přes Palt a Fürth, kde nám na faře nabídl občerstvení. Pak jsme obešli kopec, na kterém stojí klášter Göttweig. Jako dárek přijali naši poutníci sdělení, že nebudou muset vyšplhat nahoru. Na kraji další obce Paudorf nás ženy obdarovaly Müsli tyčinkami. V kostele v Hellerhof nás už čeká místní farář P. Udo Fischer. Když jako třicetiletý kněz přišel do této farnosti, přišla řeč na jména ulic v této obci. Jedna se jmenovala Celská, protože pop ní se chodilo do Mariazell. S farníky se rozhodl tam putovat. Poprvé šli v roce 1982 a pouť obětovali za svobodu u sousedů v Československu. Chodili tak každý rok. Při deváté pouti v roce 1990 už s nimi mohli jít věřící z Třebíče. Poutní novéna se naplnila. Trasu trochu upravovali, dnes to mají rovných sto kilometrů za tři dny, přespávají na stále stejných místech. Vycházejí vždy v pátek po Božím Těle v 6 hodin 20 minut, ujdou 46 km a v 18.20 jsou v Rabensteinu, v sobotu vyjdou zase v 6.20 a přes kopec ve výši 1031 m dojdou v 17.20 po 32 a půl kilometrech do Annaberg. V neděli vyjdou zase v 6.20, dvakrát překonají hranici tisíce metrů a o půl dvanácté jsou po 23 km v Mariazell. Svou cestu nazvali Via Sacra Nova. Na první pouť jich šlo 14, na druhou 43, pak se to ustálilo přibližně na 150, nejvíc jich bylo, pokud je mi známo, v roce 1990 a to 196. Pan farář a několik ostatních se zúčastnili každý rok. Pokračujeme na Hörfarth. Za ním vstupujeme do okresu Sankt Pölten (PL). Někde v těchto místech jsme také vstoupili do části, která se nazývá Mostviertel - Moštová čtvrtina, někde jsem však viděl: Moosviertel, což by byla Mechová. Země Dolní Rakousy je totiž turisticky dělena na čtyři čtvrtiny. Když jsme překročili Dyji, procházeli jsme Vinařskou čtvrtinou, na jih od Čech je Lesnatá čtvrtina a za Vídní je to Hornatá čtvrtina. Přes Meidling jdeme dál klidnou silnicí, která vede za humny několika vesnic. Ve Fuggingu je od půl třetí hodinová zastávka na oběd, otevřeli nám hasičku a pak jsme se společně fotografovali. Přes Greiling, Diendorf a Abgern jsme za hodinu přišli do Kleinhein, kde nám v kněžském domově nachystali občerstvení. Pan farář nás pak za doprovodu četníků vedl polními cestami až k k městu St. Pölten. Kolem roku 300 se jmenovalo Cetium a žil zde sv. Florián. Pak je dobyli Maďaři, v roce 800 zde byl první klášter, který získal ostatky svatého mučedníka Hippolyta. Tak vzniklo nové jméno: St. (Hi-) pol (y) ten. I zde Josef II. zrušil klášter a budovy předal novému biskupství, které zde ustanovil, ačkoli to bylo malé městečko. Dnes má přes 30 tisíc obyvatel, ale už dvacet let je hlavním městem Dolních Rakous. Obyvatelé této země se proto v referendu rozhodli. My vstupujeme do předměstí Viehofen. Zde byli činní první křesťanští demokraté už v době první sociální encykliky "Rerum novarum". Četníci nás doprovázejí i po rušných silnicích, neomezují nás a tak se stane, že chodník na posledním mostě je najednou zatarasen ohromným betonovým kvádrem. Profesionálové v uniformách neztrácejí duchapřítomnost, zastaví celkem rušný provoz a my můžeme vstoupit do vozovky. Za chvilku jsme už na druhém břehu a po kilometru mezi rozkvetlou řepkou jsme v sedm hodin v domovech společenství Emmaus, které nás dnes hostí. Po mši svaté ve stanu je večeře na vybranou - guláš nebo zeleninová směs. Stihne se i další veselý večer.

Čtvrtek 20.5.
IV. etapa: Sankt Pölten - Türnitz - 40 km (podle některých měřičů a ukazatelů na silnicích by to mohlo být až 44 km)- nejdelší etapa, ale tři čtvrtiny po cyklistické stezce (z 271 m nad mořem na 466 m nadmořské výšky)
Snídáme v šest hodin a po půl sedmé vycházím po cyklistické stezce proti proudu řeky Traisen zase po Traisentalradweg. Pan farář z Mariadreieichen nám zařídil povolení, použít ji, protože místy je tam vstup chodcům zakázán. Na předměstí Harland se k nám přidává ,mladý Rakušan a celý den s námi půjde, dnes je totiž slavnost Nanebevstoupení Páně a v Rakousku je státní svátek. Proto i na cyklostezce je od rána čilý ruch a pořádkoví musí stále volat: Ustupte napravo. Stále proti proudu po stezce po tomto břehu míjíme Eggendorf a Wilhelmsburg (přes pět tisíc obyvatel). To už jsme v okrese Lilienfeld (LF). Máme několik zdravotních zastávek v přírodě, někteří se přitom ještě stačí zchladit v řece, protože sluníčko začíná pražit. Přes Goeblasbruck a Rotheau přicházíme k nádraží v Traisen, kde je za poledne delší zastávka. Město je pojmenováno podle řeky, má přes dva tisíce obyvatel a je známé tím, že zde byla založena rakouská socialistická strana. V Taneční kavárně U Adyho nám zadarmo nabízí záchody. O tři čtvrtě na dvě je hodinová zastávka na oběd v Dörfl, který už je částí Lilienfeld. Před tím byla stezka zatarasena drátěnými vraty, která zdatní poutníci, v civilu hasiči zdatně uvolnili. Bylo by totiž nemilé, kdybychom museli nějak obracet celého poutnického hada, který na cyklostezce mezi lesy byl až půl kilometru dlouhý. V Lilienfeld žije přes 2000 obyvatel a je zde slavný cisterciácký klášter. Kněží z něho slouží v okolních farnostech. I pan farář z Türnitz, kam dnes dorazíme, je členem tohoto společenství. Pak jsme došli do Schrambachu, kde končila 32 km dlouhá stezka a pokračovali jsme dál po silnici přes Freiland. V Lehenrotte, kam jsme došli kolem páté hodiny, nás čekal pan farář, jehož tatínek se narodil v Československu, a starosta Türnitz, protože tato obec už pod něho spadá. Zdravotní zastávka byla v restauraci Traisentalhof. Pak jsme šli kolem kostela, kde nám místní pan farář pustil zvony. Posledních 7 km stoupání do Türnitz bylo únavných. Pan biskup Lobkowicz, který dosud vše obdivuhodně zvládal, zde podlehl takové netrpělivosti, že prohlásil: "Jestli za příští zatáčkou nevykoukne první stavení, tak překousnu žížalu." A opravdu, střechy Türnitz se ukázaly, biskup i kroužkovec byli oba ušetřeni. O tři čtvrti na sedm vcházíme do kostela sv. Martina, kde uchovávají trn z koruny Pána Ježíše. Proto se česky této obci říká Trnice. Po mši svaté dostáváme večeři od místních žen. Zapékané těstoviny vhodně doplnily čerstvým zelím, které dodalo tak potřebné vitamíny. Ubytování je ve venkovské škole, kde je málo vody a žádná sprcha.

Pátek 21.5.
V. etapa: Türnitz - Mariazell - 31 km - nejromantičtější s největším výškovým rozdílem (ze 466 m nad mořem přes hřeben ve výšce nad 1000 m, pak na 871, 785 a k cíli v 868 m nadmořské výšky)
V šest hodin snídáme a v půl sedmé vycházíme. Poměrně brzy scházíme ze silnice a stoupáme proti proudu potoka Retzbach až k vodopádům. Před nimi je v deset 10 hodin zdravotní zastávka. Přes vodopády jdeme po několika dřevěných lávkách s pevným zábradlím. Je to náročné, poslední poutník prošel v 10.50. Pak se pokračuje lesní cestou na hřeben kopce,který je víc jak 1000m nad mořem. Polední modlitbu máme u mysliveckého posedu asi 1 km před Ulreichsbergem. Tam se rozdělíme, část jde dolů husím pochodem úzkou zarostlou stezkou s příkrým klesáním, druhá část, která přichází do obce s desetiminutovým zpožděním, se dává širokou cestou kolem krmelců, k čemuž máme zvláštní povolení od místního mysliveckého rady(ale nebylo tak lehké je dostat). V obci je hodinová přestávka na oběd a pak pokračujeme po silnici dolů. Asi po 2 km se přecházíme druhé zemské hranice a jsme ve 3. zemi - ve Štýrsku (první byla Morava, druhá Dolní Rakousy, které zde končí) a pokračujeme pořád dolů kolem Hubertova jezera. Pod ním u kříže je předposlední zdravotní zastávka, při které nás natáčejí a také se vyptávají redaktoři Česká televize. Poslední zdravotní zastávka je po čtvrté hodině u kapličky ve výšce 785 m. Tam se spojuje svatohipolytská poutní cesta (tedy ta naše z Vranova, vlastně až z Velehradu, potažmo z Čenstochové přes Svatý Hostýn) s vídeňskou poutní cestou zvanou Via sacra nebo také Uherská (která je dnes už vyznačena z Čenstochové přes Levoču a Bratislavu až sem). Zbývá nám už jen prudké půlkilometrové stoupání, při kterém zažijeme opravdovou i když krátkou bouři. Neustále nás předjíždějí naši cyklisté. Ve čtvrt na šest jsme v Mariazell. Při prvním spatření poutního chrámu podle starobylého poutnického zvyku vkleče zdravíme Pannu Marii a někteří pak jdou bosi. O půl šesté přicházíme v počtu 184 k bazilice, která je 868 m nad mořem. Jano, děkujeme za počítání. Je nás přibližně tolik, kolik kilometrů máme z Vranova v nohách. Bazilika je zavřená, právě ji uklízejí před hlavním večerním programem. Když jsem odpoledne odhadl, v kolik hodin tam dojdeme, chtěl jsem to zavolat na faru a do poutní kanceláře. V horských údolích pochopitelně nebyl signál. Naštěstí a díky Bohu potkáváme polského děkana z Rodingersdorf, kterého se na nás vyptává rakouský jáhen, který má být brzy vysvěcen. Když mu slíbíme, že se za něj pomodlíme, jde do kanceláře a zařídí, že nás všechny pustí dovnitř. Tam se setkáváme s našimi bohoslovci, kteří připravují večerní program, krátce se pomodlíme a jdeme se ubytovat do stanů pro mládež. Proběhne poslední veselý večer, někteří jdou do baziliky. Prohlížíme celý areál, využíváme jídelny a sprch a připravujeme se na zítřejší slavný den. To už je jiná kapitola. S pomocí Boží a pod ochranou Panny Marie, Voditelky našich cest, a andělů strážných to bylo z Vranova 175 km s překonáním celkem 1030 m výškového rozdílu ve stoupání a 480 m v klesání.

Poděkování:
Bohu díky.
Marii Průvodkyni na cestách díky.
Svatým apoštolům Petru a Pavlu a Jakubovi díky.
Svatému Kryštofovi a andělům strážným díky.
A vám, poutníci mladí i staří, díky. Byli jste výborní.
Zvláště děkujeme pořádkovým, řidičům doprovodných vozidel a zdravotníkům, schole a zpěvákům.
Pán Bůh odplať nastokrát také všem dobrodincům, kteří nám tolik pomohli u nás a hlavně v Rakousku.

Dodatky:
O Mariazell
Mariazell bývalo duchovním středem střední Evropy. Pak došlo k dlouhému přerušení, kvůli válce a další nesvobodě. S Pannou Marii Zellenskou jsme však byli spojeni stále. Věřící z jihozápadní Moravy se například scházeli v Třebíči u sv. Martina vždy v poslední srpnovou neděli na tak zvanou Mariazellskou pouť. V Mariazell se zase za nás pravidelně modlili. Katolická mládež Rakouska /KAJ/ se domluvila a v roce 1954 se její členové z každé spolkové země /a tedy z každé diecéze/ začali modlit za věřící jedné sousední země, kde tenkrát byla nesvoboda. Věnovali dokonce za tu zemi jednu svíci a řekli si: Tato svíce bude zapálena, až se poutníci z té země sem svobodně dostanou. Svíce jsou na devítiramenném svícnu za milostnou kaplí. Na každé je znak spolkové země a dole je štítek. se jménem státu, za jehož věřící se Rakušané modlili. Za nás se modlili věřící mladí lidé z Dolních Rakous, za Polsko se modlila diecéze Vídeň, protože ji zachránili vojáci polského krále Jana III. Sobieského před Turky a její apoštol, náš rodák sv. Klement Maria Hofbauer, působi1 také ve Varšavě. Za Maďarsko se modlila diecéze Burgen1and, za Jugoslávii a Albánii diecéze korutanská, které s nimi sousedí. Tyrolsko se modlilo za Čínu a nejzápadnější země - Vora1berg se modlil za Rusko. Horní Rakousy, které sousedí s jižními Čechami se modlily za Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Dlouhá léta se modlili, ale doufali, že budou vyslyšeni, a že svíce budou moci být jednou zapáleny. Stalo se tak 20. května 1990 při děkovné pouti katolíků střední Evropy ke své Matce. Bylo zapáleno 8 z devíti svící /kromě té, která patří Číně/. Ten den byl také na lešení umístěný děkovný nápis. Bylo tam napsáno: Děkujeme Bohu, že jsme svobodní v 7 řečech: nahoře maďarsky, pod tím slovinsky /nebo ukrajinsky/, pod tím polsky, pak česky a slovensky, pak chorvatsky. Poslední nápis byl německý: Wir danken Gott, dass ihr frei seid - a má trochu jiný význam: Děkujeme Bohu, že jste svobodní! Proto každá pouť do Mariazell je tak trochu děkovná a vždy bychom rádi měli zpívat píseň s refrénem: Děkujem Ti Matko milostivá, děkujeme tisíckrát. Naše pocity také vyjádří píseň - Máti Páně přesvatá s refrénem: Pros za nás o Panno Mocná, protože Panna Maria se skutečně projevila jako Panna mocná, která potřela hada lži a nenávisti.

O Panně Marii v Mariazell
Panna Maria,na tomto poutním místě má odjakživa čestný titul: Velká Paní Rakouska - Magna Mater Austriae. Stává se zase, tak jako před druhou světovou válkou Matkou celé střední Evropy. Svědčí o tom její další čestné tituly: Velká Paní Maďarů - Magna Dómina Hungarórum a Matka slovanských národů - Mater Gentium Slavórum /čti gencium/. O tom, že Panna Maria patří celé střední Evropě, svědčil hrob maďarského primase. Primas je čestný titul biskupa v tom místě, kde bylo v té zemi poprvé založeno biskupství. Primas Čech je v Praze, primas Polska je ve Hvězdně, primas Moravy by byl na Velehradě. Primas Maďarska je v Ostřihomi, na hranicích se Slovenskem. Po druhé světové válce se jím stal arcibiskup Josef Mindszenty. Byl to statečný obhájce náboženské svobody a práv věřících v Maďarsku. Brzy po svém jmenování byl souzen a vězněn. Byl propuštěn při lidovém povstání v roce 1956 a činně se do něho zapojil. Když bylo povstání potlačeno, skrýval se celých 15 let v kanceláři na americkém velvyslanectví v Budapešti. Když po vytrvalém úsilí Svatého stolce maďarský režim konečně povolil jeho odchod ze země, usadil se v Rakousku a tam roku 1975 zemřel. Před smrtí projevil přání, aby byl pochován v Mariazell. Jeho náhrobek byl vlevo vpředu za milostným oltářem. L.P. 1991 byly přeneseny jeho ostatky do Ostřihomi. Podobně se uvažuje o přenesení ostatků kardinála Berana z Říma do Prahy. Kaple po náhrobku kardinála Mindsentyho je stále obsypána květy, svíčkami a zástavami v maďarských národních barvách: červené, zelené a bílé. Nelze popřít, že u kořenů naší civilizace stálo křesťanství, proto se nepodaří bez křesťanství společnou Evropu vytvořit. Poutník z Čech, Moravy, Slezska nebo Slovenska si tuto myšlenku připomene pokaždé, když uvidí na rakouské silnici ceduli s označením obce. U ní je informace o pořadu bohoslužeb v místním kostele a to jak katolickém tak evangelickém, pokud se tam nachází. Jsme totiž v křesťanské Evropě, bez ohledu na to, že někteří lidé mají rozdílný světový názor. Všichni však mají svobodu svědomí. K tomuto cíli jsme se přiblížili 1. května vstupem do EU. Je symbolické,že první společná akce je právě pouť - čas na společnou modlitbu, ale i nějaké pobavení. Ti nejstarší z nás si ještě vzpomenou, jak se za první světové války společně modlili všichni vojáci, kteří se octli v nebezpečí. V zákopech byli vedle sebe Chorvati, Češi, Slováci, Maďaři i Rakušané a když se na ně při výbuších valily tuny hlíny a kilogramy střepin, společně prosili Boha o pomoc a všechny rozdíly najednou mizely. I sovětští vojáci za druhé světové války volali v té hrůze Boha a vzpomínali na své matky. Dnes se zase po dlouhé době budeme modlit společně, tentokrát však radostně a vděčně. A je opravdu potřeba, aby všichni ve své řeči poděkovali Bohu za mír a za jednotu. A také za to, že máme všeho dostatek. Je pravda, že jsou ještě mezi naší zemi a západními sousedy pořád ještě veliké rozdíly, zaviněné minulým neblahým řízením a že bude dlouho trvat, než dříve tak chudé Rakousko dohoníme. Přece jen se všichni v Evropě máme dobře.

O chrámu v Mariazell
V polovině 12. století byl do horského kraje v okolí dnešního Mariazell poslán mnich Magnus, aby duchovně sloužil lidem, kteří tam žili. Ze své klášterní cely si vzal sošku Pany Marie s Ježíškem,kterou sám vyřezal z lipového dřeva. Večer 21. prosince 1157 se dostal do blízkosti svého cíle. Cestu mu však zatarasil balvan, který spadl ze skály. Magnus prosil o pomoc Matku Boží a cesta se mu uvolnila. Pak postavil komůrku (celu) pro sebe a dřevěnou kapličku pro sochu. Od té doby se říkalo Maria v cele, krátce Mariazell. Okolo roku 1200 bylo dřevěná cela přebudována na malý kostel. Vybudoval jej na poděkování za uzdravení moravský markrabě Jindřich s manželkou, protože zde při návštěvě Matky Boží byli vyléčeni z těžkých chorob. Socha moravského zakladatele je zvenku nad průčelím. Král Ludvík Uherský po vítězství nad Turky založil děkovnou kapli, která dodnes stojí uvnitř. Marie Terezie pro ni v roce 1757 pořídila nádhernou stříbrnou mříž. Bazilika, kterou uvidíme, pochází ze 17. století. Při pohledu na ni vzpomeňme na dlouhé dějiny úžasných modlitebních proseb, vyléčení z nemocí, duchovních obrácení a neomezené důvěry od mladých i starých, bohatých i chudých. Hodně o tom mohou vyprávět stovky a stovky, děkovných tabulek a záslibných darů, které jsou uloženy v galeriích baziliky a ve dvou klenotnicích. Svědectví o jednom uzdravení: Nedávno vzpomínala devadesátiletá paní Marková z Kremže v Dolních Rakousích - na zázračné uzdravení svého muže, kterému měla být amputována paže kvůli rakovině. S velikou důvěrou odjel do Mariazell a strávil zde se svou manželkou 3 dny ve vroucích modlitbách. Když mu byl po návratu domů sundán obvaz z paže, byly rány zhojeny a později se již žádné potíže nevyskytly. Sám evangelický primář nemocnice to označil slovy: Stal se zázrak!

Milostná socha v Mariazell
Po celý rok je oděna do oblečků v liturgických barvách. Některé z nich jsou velice cenné a byly darovány už dávno mocnými a vděčnými poutníky. Pouze dvakrát do roka mohou věřící vidět milostnou sošku bez rouch. Poprvé 8. září o svátku Narození Panny Marie a zároveň výročí posvěcení baziliky, v den, kdy místní mají zároveň pouť i posvícení. Podruhé to je v den založení Mariazell a to 21. prosince. V tyto dva dny je možné vidět, že Ježíšek drží v ruce jablko, které je znamením hříšnosti prvních lidí Adama a Evy. Ježíš bere toto jablko, protože nás svým utrpením od hříchů osvobodil. Maria drží v ruce ovoce, které na první pohled připomíná hrušku. Podává ho svému Synu. Při podrobném pohledu lze poznat, že to je vlastně fík. O plodu fíkovníku se totiž ve středověku psalo: Fík se prvního dne nařízne a nabodne, a on pak do třetího uzraje a je pokrmem pro všechny. Tak byla také Kristova hruď probodena kopím a ukázala se krev a voda. Třetího dne pak Ježíš vstal z mrtvých a stal se pokrmem pro všechny. Proto je fík v ruce Panny Marie znamením Ježíšovy smrti a jeho zmrtvýchvstání po třech dnech.

Slavné osobnosti v Mariazell
Svatý Otec Jan Pavel II. navštívil Mariazell v září 1983 při své první pastorační cestě do Rakouska při příležitosti 300 let od bitvy u Vídně. Na jeho návštěvu připomíná malá kaplička hned nad parkovištěm. V roce 1993 zde měl svatbu Karel Habsburský, jeden z potomků posledního českého krále a moravského markraběte, kterým byl císař ve Vídni. Však také při císařském pohřbu, když přijeli s rakví ke kapucínské hrobce se bratr vrátný ptal: Koho to sem vezete? Řekli mu: Císaře rakouského. Odpověděl: Není tu místo pro něho. Znovu se zeptal a oni řekl: Krále uherského. Stejná odpověď. Tak vyjmenovali všechny tituly, i ty, co se týkaly českých zemí a vždy byla stejná odpověď. Jako poslední titul pak řekl ten, kdo vedl pohřeb: Ubohého hříšníka Ferdinanda - nebo jiné jméno. Teprve potom vrátný otevřel a pohřební průvod mohl vstoupit.


Pokud si chcete tento dokument přečíst pěkne doma v klidu můžete si jej zde stáhnout komprimovaný formátem ZIP.
Autorem tohoto popisu je P. Jan Peňáz

Go to main FATYMs page!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net
Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.