Znak veklého jubilea 2000Pouť je putování
- o smylu pouti i poutí


Pouť připomíná osobní putování věřícího po stopách Vykupitele: je cvičením účinné askeze, pokáním za lidské slabosti, stálou bdělostí  nad vlastní  křehkostí, vnitřní příparavou na obnovu srdce, píše Jan Pavel II. v bule, kteou vyhlašuje jubilejní rok v článku sedmém.
Celý nás život je putováním - od narození až do smrti. Jsme poutníci na cestě do nebeského království. V jubilejním roce se pouť má stát dalším znamením pro dosvědčení naší víry. Dějiny církve jesou živým svědectvím nikdy nekončícího putování. Putování na svatá místa bývalo  v životě našich předků významnou událostí. Vyrůstalo z vědomí vlastní hříšnosti, potřebnosti pokání a odpuštění. V něktrých krajích lidé opouštěli svá obydlí i na několik dní, výjimečně i týdnů. S velice skrovnou stravou, za zpěvu a modliteb se vydávali na cestu praktického pokání. Na poutním místě se většinou účastnili mše svaté, pobožností, častokrát celonoční adorace a přijali svátost smíření. Obnoveni na duchu a posíleni se vraceli domů, píše P. Vojtěch Kodet ve své knize Velké jubileum str. 40.
Tyto myšlenky se s pomocí Boží a pod ochranou Panny Marie průvodkyně na cestách snaží naplnit poutníci, kteří se 16. května 2000 vydali po požehnání od brněnského biskupa Vojťěcha vydali pěšky z Vranova nad Dyjí do Říma.
Celou pouť obětujeme každý za své farnosti a všichni za naši diecézi. V této složité době na přelomu letopočtu, která je rozhodující pro celé další století, ne-li tisíciletí, se chceme tímto způsobem zvášť naléhavě modlit za Boží požehnání tolik potřebné pro budoucnost církve.     (podle P. Jana Peňáze, jednoho z účastníků pouti)

Seznam účastníků
Fotogalerie ze slavnostního rozloučení s poutníky (ve Vranově n. D. jim požehnal den před odchodem Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnsk)
Trasa putování
Aktuální informace průběhu pouti (tak jak postupně přicházely a byly uveřejňovány)

Vrať se na hlavní stranu FATYMu!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net
Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.

NAVRCHOLU.cz