Zajímavé...

Stvořeni pro nebe (Terézia Gažiová)

Angela_Yuriko_Smith, CC0 Public Domain, pixabay.com Duch Svatý + Panna Maria = zázraky. Maria se v pokoře srdce odevzdala působení Ducha Svatého a stal se zázrak nad všechny zázraky - na svět přišel boží syn. Od té chvíle je na zemi všechno jiné. Přišla k nám spása. Tajemné působení Ducha Svatého v modlitbě s Pannou Marií pokračuje ve spolupráci s námi a způsobuje zázraky. Jak o tom píše i svatý Ludvím M. Grignion z Montfortu:

"Maria spolu s Duchem Svatým vytvořila to největší, co kdy bylo a co kdy bude - Bohočlověka; a následně vytvoří velké věci v posledních časech. Jí Bůh svěřil formaci a výchovu velkých světců, kteří budou žít u konce světa; neboť jen tato výjimečná a zázračná Panna může vytvořit ve spojení s Duchem Svatým neobyčejné a zázračné věci. Když ji Duch Svatý, její Ženich, najde v duši věřícího, spěchá tam vstoupit a vlévá se do ní v takové míře, v jaké tato duše dala prostor jeho Nevěstě."

Na jiném místě říká, že Duch Svatý nemůže konat mnoho zázraků právě proto, že mnoho duší neví, kdo je Maria, a jaká je její úloha. Jejím jediným úkolem je přivést nás do nebe.

Dnes nám říká: "Otevřete své srdce a čtěte Písmo, abyste skrze svědectví byli i vy blíže k Bohu." Jsou dvě poselství, které nás vybízejí na každý den a to je modlit se růženec a číst Písmo.

Písmo svaté v Mariině škole není informace. Čtením Písma se posiluje naše víra, poznáváme Ježíše. Před jeho čtením se pomodleme s ní a prosme Ducha Svatého o pomoc, aby se v nás slovo stalo životem. Maria nám opakuje volání nebeského Otce: "To je můj milovaný syn, jeho poslouchejte."

Když začneme žít Božím slovem, odehrává se konkrétně obrácení, vždy nový začátek a rozhodnutí pro svatost ...

Zaposlouchejme se, co nám říká o Božím slově ve svých poselstvích: "Znovu přicházím, abych vám říkala o slovech mého Syna a o jeho lásce. Mám naději, že mě přijmete srdcem, protože slova mého Syna a jeho láska jsou jediným světlem a nadějí ve tmě současné doby. To je jediná pravda a vy, kteří ji přijmete a budete žít, budete mít čisté a pokorné srdce;

Pouze skrze víru bude Boží slovo světlem v této tmě, která vás chce obklopit. Nebojte se, já jsem s vámi; Potřebuji pokorné apoštoly, kteří s otevřeným srdcem příjmou Boží slovo a pomohou druhým, aby přes Boží slovo pochopili smysl svého života; Chci vám připomenout slova mého Syna. Ohlašoval slova spásy pro celý svět, slova lásky pro všechny, lásky, kterou dokázal svou obětí. Ale i dnes ho mnohé moje děti neznají, nechtějí ho poznat, jsou lhostejní. Kvůli jejich lhostejnosti mé srdce bolestně trpí. Můj Syn byl vždy v Otci. Rodící se, na zemi přinesl Boží a ode mě přijal lidské. S ním přišlo mezi nás slovo. S ním přišlo světlo světa, které proniká do srdcí, osvěcuje je a naplňuje láskou a útěchou.
"

Nemůžeme žít bez Božího slova. Bez něho jsme mrtví a je tma. Berouce do rukou Bibli každý den, stáváme se moudrým člověkem, kterému říká Bůh a ukazuje cestu. Když začneme žít Božím slovem, odehrává se konkrétně obrácení, vždy nový začátek a rozhodnutí pro svatost.

Poslechněme nebeskou Matku, odevzdejme se v modlitbě s ní působení Ducha Svatého, čtouucí Písmo svaté každý den.

Modlitba

Přijď, Duchu Svatý, na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie své milované nevěsty. Pomáhej nám modlit se, otevřít srdce, nechat se tebou proměnit. Obrať nás, uzdrav, osvoboď, ty který všechno činíš nové. Oduševni nás pro svatost, pro velké věci, pro nebe. Amen.

(Terézia Gažiová)

Převzato z http://svetlomariino.com/sk/, článek 2. 2. 2018 naleznete zde.

Bible, foto: RT

Sdílet

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 25. 02. 2018 | 878 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://svetlomariino.com/sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (163 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (119 hl.)
 
Je to bláznovství (119 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (120 hl.)
 
Dost se o to zajímám (175 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (121 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (117 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 934
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace