Zajímavé...

Protagonisté kultury smrti a jejich zvrácenost bez hranic

foto z: res.claritatis Strůjci zvrácených ideologií chtějí být jako Bůh - rozhodují o životě a smrti lidí, bojují za "právo" zabít. Svou propagandu oblékli do ovčího roucha velkodušných pojmů, v kombinaci s překrouceným významem slov.A tak, nevědomost může snadno strhnout do pasti zla, z níž lze jen těžko uniknout ... pokud vůbec.

Světské déjà vu scény z Babylonu je nepřehlédnutelné a nepopiratelné. Dějiny se v nové formě opakují. Strůjci zvrácených ideologií chtějí být jako Bůh - rozhodují o životě a smrti lidí, bojují za "právo" zabít. Svou propagandu oblékli do ovčího roucha velkodušných pojmů, jako např. "Důstojné" umírání, "regulace" početí, "přerušení" těhotenství či "obhajoba práv" různé zraněných lidí - v kombinaci s překrouceným významem slov: "svoboda" jednotlivce či "zdravotní péče o sexuální a reprodukční zdraví". A tak, nevědomost může snadno strhnout do pasti zla, z níž lze jen těžko uniknout ... pokud vůbec.

Bohužel téma života a smrti patří mezi nejzávažnější aktuálně diskutované otázky. Když lidé ztratí zdravý rozum, s velkým křikem vznikají ideologie bojující za nelidské "právo zabít". Svou propagandu nebezpečně podsouvají v ovčím rouchu (Mt 7,15) dobrosrdečnosti, či dobročinnosti, dokonce s údajně "šlechetným" záměrem. Mazanou rétorikou šíří dezinformace; osobní mylné názory suverénně prezentují jako univerzální pravdy. Odbornými výrazy staro-nových lékařských metod a praktik se snaží ovlivnit myšlení lidí - vzbudit respekt a vyvolat (falešný) pocit důvěry. Když si však člověk prostuduje celý kontext, hloubku, pozadí a cíl propagandy, snadno zjistí, že opak je pravdou.

Morální hlad versus obžerství zkažeností

Nezdravá touha po moci provokuje chuť po ovládání a zotročení ... a to: do krajnosti. "Přitažlivost moci v sobě zahrnuje i touhu po krvi, znásilňování a ničení. Lidé netouží po moci jen proto, aby už více netrpěli. Netouží po moci jen proto, aby se vymanili z područí bídy, nemoci a smrti. Moc je i schopnost pomstít se, zajistit si podřízenost a rozdrtit nepřátele" (J. B. Peterson).

A tak je na místě otázka: "Kdo je nepřítelem těch, kteří bojují proti životu?"
Odpověď je logická a jasná: "Sám Život" (Jan 14,6)

Když Stvořitel a jeho dary jsou velkou překážkou

Protagonisté kultury smrti se snaží dosáhnout toho, aby jim státní zákon uznal pravomoc nad rozhodováním o životě a smrti člověka. Avšak "nedotknutelnosti práva na život nevinné lidské bytosti od okamžiku početí až po smrt je symbolem a požadavkem nedotknutelnosti samé osoby, která dostala od Stvořitele dar života" (Donum vitae, b. 13,14).
Jan Pavel II. tuto pravdu konkretizuje: "(...) když civilní zákon připouští umělý potrat a eutanazii, tím samým přestává být skutečným, morálně závazným zákonem" (Evangelium vitae, b. 72.).

(Ne)Krvavé skandály na klinikách smrti

Bohužel, existují celé kliniky, kde zdravotnický personál vůbec neuznává a nerespektuje pravidla Nové charty zdravotnických pracovníků. Svědomí těchto lékařů a sestřiček je potopené v krvi svých obětí - nakolik praktikují metody proti (úctě k) životu a důstojnosti lidské osoby. Mezi nejznámější tyto praktiky patří: různé druhy antikoncepce, včetně antikoncepce s matoucím názvem DANA (Dobrá A Neškodná Antikoncepce - nitroděložní spirála, která brání uhnízdění vajíčka); různé způsoby provádění potratů, např. kontragestivní (potrat navozený farmakologicky) a intercetivní (vyvolávající pseudomenstruace, aby se oplodněné a zahnízděné vajíčko spláchlo) nebo smrtící pilulka RU-486 nebo embryonální redukce (snižování počtu zárodků uvnitř dělohy) ... a stejně i eutanazie, klonování, obchod s lidskými orgány a spermatem, různé biomedicínské pokusy a eugenické přístupy (např. PGD - Preimplantační genetická diagnostika) ...

Bohužel (ne) krvavé skandály souvisí i s umělým oplodněním. Člověk se může setkat s pojmy jako např.: vnitrotělové, mimotělní, homologní (pokud pohlavní buňky pocházejí od páru), heterologní (pokud dárcem buňky je jiný člověk, tedy ani jeden z manželů), Five (Fertilization in vitro and embryo transfer - umělé oplodnění ve zkumavce s přenosem zárodku), ICSI (Intracytoplasmic sperm injection - intracytoplazmatická injekce spermie, tj přenos spermie do vajíčka jehlicí pod mikroskopem) ... Nicméně nezávisle na použitých technikách, lékaři i teologové se shodují v tvrzení, že tyto metody poškozují spojení mezi manželskou láskou a přenášením života, protiřečí tak smyslu plození, (...) způsobují duševní poruchy uvnitř rodinných vztahů ... " (Faggiona, MP Život v našich rukách, s. 296).

K problémům neplodnosti se vyjadřuje i Kongregace pro nauku víry; v Instrukci Dignitas personae doporučuje tyto zásahy zaměřené na odstranění překážek přirozené plodnosti: hormonální terapie neplodnosti pohlavních žláz, chirurgický zákrok odstraňující endometriózu, zprůchodnění trubic nebo jejich mikrochirurgické restaurování; tedy povoluje takové zásahy, kdy technický prostředek nenahrazuje manželský styk, ale usnadňuje ho a pomáhá mu, aby dosáhl svůj přirozený cíl.

Katolická církev k bioetické otázkám nabízí svá stanoviska a řešení ve více veřejnosti přístupných dokumentech; stejně jako k problémům homosexuality, neboť s anti-life praktikami přímo souvisí i propaganda homosexuálních manželství a snaha iniciátorů o neustálé rozšiřování LGBTIQ práv.

Pochybná "dobročinnost" světových organizací

Protagonisté kultury smrti navlékli moderní ovčí roucho i mnohým světovým organizacím, které se obecně prezentují jako dobročinné - údajně napomáhající světovému rozvoji i tím, že ženám pomáhají k prosazování "jejich práv". To v praxi znamená, že finanční dobročinná sbírka je organizací použita např. v Africe na zabíjení nenarozených či různé gynekologické zákroky bránící početí dítěte.

Pozor na ovčí roucho šlechetných záměrů!

Nejpřesvědčivější reklama je: spokojený zákazník. Proto osvědčeným marketingovým žolíkem ve světě obchodu je doporučení přes dobrou osobní zkušenost / referenci; do které se přikrádá pravidlo JPP (jedna paní povídala); k tomu zářivý úsměv - a chytlavá reklama je na světě. Je však třeba pamatovat na to, že zisk mnoha reklam je závislý na úspěšnosti propagovaných polopravd (jelikož úplné lži jsou příliš okaté); mnoho podstatných informací je vynechaných a nahrazených prázdnými řečmi, často ozdobených komplimenty. Proto - protagonisty není hodno podceňovat, umí být předvídaví (Lk 16,8) a velmi pečlivě dbají o to, aby ovčí roucho splnilo svůj účel.

 Slyšet, vidět, cítit více než je nadiktované

Někdy je opravdu třeba až mikroskopicky, přímo rentgenově zkoumat nejen význam slov (oslnivé propagandy), ale i celé pozadí a jednotlivé detaily, které do sebe zapadají a spolutvoří celek ... tedy, je třeba pátrat po pravdě. Z kontextu vytržených několika lahodných vět se nedá vyvozovat, že celé znění, obsah, záměr a cíl propagandy je prospěšný. Rozlišování je o to náročnější, že mnohá masmédia se vehementně snaží svědomí lidí otupovat, rozšiřovat ..., aby bylo laxní a přístupné pro světový byznys. A když neplatí jim (za zboží a služby), tak zaplatí oni - koupí si názor, mínění ... nebo život; Jidášova štafeta zrady za 30 stříbrných stále koluje ... Nebezpečný klam světské okázalosti vyžaduje každým dnem nanovo, stále více a více tříbit svůj vnitřní "orlí zrak", kterým člověk citlivě zaregistruje "ovčí roucho" a rozliší dobro od zla ... A i když jen malinkou troškou denně přispět k dobru a kráse světa se vyplatí, protože Bůh si to určitě všimne, požehná a zúročí ...

Júlia Kubicová  

Převzato z https://zastolom.sk/, článek z 3. 4. 2019 naleznete zde.

Jack-o'-Lantern, Toby Ord, CC BY-SA 2.5, sk.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Nový dokumentární film odhaluje velkou lež za hnutím pro eutanazii (28.04.2018)
Francouzští biskupové o eutanazií: Budujeme společnost eliminující slabé (02.04.2018)
Kanadský soud nařídil lékařům dávat doporučení na eutanazii (06.02.2018)
Znovu předkládán zákon o eutanázii + reakce (27.09.2017)
V Belgii zabili první dítě v rámci zavedení eutanazie pro děti (21.09.2016)
Hospic v Belgii odmítl eutanazii, zaplatí pokutu 6000 eur (07.07.2016)
Eutanazie může být zítra povolena i u nás (16.01.2016)
Lékaři schválili eutanazii ženě v depresi. Krátce před smrtí se všechno změnilo (19.12.2015)
Zbytečná smrt mladých Belgičanů, žádají o eutanazii kvůli depresím - Jak se eutanazie stala nástrojem vyvražďování...; Ocenění za eutanazii ... (09.07.2015)
Žena se probrala z kómatu, slyšela, jak její muž odmítá odpojení od přístrojů (11.04.2015)
Holanďané tvrdí: je lepší zemřít, než být postižený (25.02.2015)
Mariapia Bonanate: Jsem zde s tebou. Tajemství života na vlásku (29.12.2014)
Mariapia Bonante: Jsem zde s tebou - IV. kapitola (29.12.2014)
SAS se snaží upoutat pozornost legalizací eutanazie (31.08.2014)
Britský ministr zdravotnictví schvaluje asistovanou sebevraždu (05.08.2014)
Podpořil jsem zákon o eutanazii, strašně jsem se zmýlil (04.08.2014)
V Belgii narůstá počet úmrtí v důsledku eutanázie (13.06.2014)
MUDr. Marta Munzarová a kol.: Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt? (31.05.2014)
Eutanázie se vymyká kontrole (02.05.2014)
Umění umírání (09.04.2014)
Eutanazie pro 26letou ženu (09.04.2014)
Belgie: eutanázie bez souhlasu pacienta (04.04.2014)
Nová data o eutanázii ve Švýcarsku ukazují, že důvodem k eutanázii není choroba ale osamělost (11.03.2014)
Zničit bolest, ne pacienta (18.12.2013)
Holandsko jde do extrémů: Eutanazie propagují mladým lidem nevídaným, "didaktickým" způsobem! (30.06.2013)
Kard. Tauran o významu křesťanské víry v dnešní kultuře
20.duben: den modliteb za oběti zákona o rouhání
(17.04.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 03. 04. 2019 | 378 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://zastolom.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410908
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace