Bude a zveme!

Přípravy na oslavy cyrilometodějského jubilea v roce 2013

soluňácké logo k přípravě na jubileum CM 2013 Přinášíme informace o probíhajících přípravách na oslavy cyrilometodějského jubilea v roce 2013. V následujícím textu naleznete zajímavosti a základní údaje k připravovaným projektům týkajících se sv. Cyrila a Metoděje a 1150. výročí jejich příchodu na Velkou Moravu.

Další informace najdete na www.velehrad.eu

DEN STUDENTSTVA 2013 NA ZÁKLADĚ VELKÉ MORAVY
Realizace projektu je plánována na dny 14. – 17. 11. 2013
Řešitel projektu
vus.upce.cz

Idea projektu
Povedení díla člena Umělecké Besedy na téma Slovanských věrozvěstů, ve spolupráci tří sborů zemí místně příslušných území bývalé Velké Moravy.

Cíl:
- Připojení se k oslavám 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů Konstatína a Metoděje v roce 863.
- Oslava Dne studentstva 2013
- Založení Umělecké Besedy v Praze v roce 1863
- Oslava 10. výročí vzájemné spolupráce Pardubického kraje a Dolnoslezského vojvodství

Hudební dílo:
Jan Hanuš - VII. Mše – Hlaholská, op. 106

Účastníci projektu:
VUS Pardubice – Česká republika
Apollo Bratislava – Slovenská republika
Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu - Polská republika

Varhany Michal Hanuš
Narozen ve Vrchlabí v roce 1980.
Svá hudební studia začal na Konzervatoři v Pardubicích ve třídě Václava Rabase (1998-2004).
Od roku 2004 studoval na Akademii múzických umění v Praze u Jana Hory (2004-2007) a Pavla Černého (2007-2008).
Během studia se zúčastnil interpretačních kurzů v Praze (Martin Sander), Německu (Harald Vogel, Martin Sander) a Norsku (Guy Bovet) a také dvou zahraničních stáží ve Stuttgartu (Ludger Lohmann) a v Oslu (Terje Winge).
Na mezinárodní soutěži varhaníků na festivalu „Pražské jaro 2006“ obdržel Čestné uznání. V současné době působí jako chrámový varhaník v Kutné Hoře, v chrámu sv. Jakuba a sv. Barbory. V chrámu sv. Jakuba natočil své první CD. Pedagogicky působí na Základní umělecké škole v Kutné Hoře a v Hostinném.

Plánované koncerty:
Čtvrtek 14. 11. 2013 večer – v jednání Chrudim arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pátek 15. 11. 2013 večer – nabídka k provedení na Pardubicku
Sobota 16. 11. 2013 dopoledne – nabídka k provedení Matiné
Sobota 16. 11. 2013 večer – Praha FESTA ACADEMICA 2013
Neděle 17. 11. 2013 dopoledne v jednání - zpívaná mše svatá v Kutné Hoře
Neděle 17. 11. 2013 17:00 Dům hudby Pardubice


Otevřené brány 2012

Blížící se jubileum 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje (spolupatronů Evropy) na Velkou Moravu je příležitostí přiblížit veřejnosti duchovní dědictví regionu. Zlínský kraj připravil a realizuje na svém území projekt Otevřené brány, který ukazuje bohatství historie a její stále živé působení v současném životě. Projekt Otevřené brány zpřístupňuje významné sakrální památky ve Zlínském kraji, které mají svoji cenu v poznání, historickou, duchovní a architektonickou. Od 1. května do 30. září jsou k dispozici školení průvodci, kteří seznamují návštěvníky s historií místa i se sakrálním prostorem. Každý z kostelů je jedinečný a každý z nich zaujme svým geniem loci.


Informace o publikaci Petra Piťhy „Příprava oslav 1150. výročí slovanské misie na Velkou Moravu“

MŠMT v rámci dotačního programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2011 podpořilo vznik publikace Petra Piťhy „Příprava oslav 1150. výročí slovanské misie na Velkou Moravu“. Jedná se o informativní materiál pro všechny učitele škol, kteří se v rámci oslav 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu budou zabývat cyrilometodějskou problematikou při výuce. Kniha byla distribuována v květnu 2012 zdarma do všech základních škol. Na základě četných dotazů ze škol sdělujeme, že publikace je také ke stažení na stránkách www.noviny-robinson.cz.


Literární a historická soutěž Cestou dvou bratří

Literární a historická soutěž je určena starším žákům základních škol, dále gymnázií a středních škol. Žáci a studenti se při psaní příběhu mohou inspirovat nabízenými tématy a zvolit libovolný žánr. Soutěž pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí. Soutěž probíhá od září 2012 do konce února 2013.


Informace pro školy k cyrilometodějským oslavám

V roce 2013 uplyne 1150 let od příchodu sv. Cyrila a sv. Metoděje na Moravu. Cyrilometodějská misie sehrála významnou roli v dějinách většiny slovanských národů. Věrozvěstové předali našemu národu hodnoty víry, kultury, vzdělanosti a písma a stáli také u počátků naší státnosti. Tyto hodnoty jsou pro společnost 21. století velmi aktuální a zejména mladé generaci by se měly připomínat. Žákům je třeba význam a odkaz věrozvěstů přiměřenou formou přibližovat a pomáhat jim pochopit souvislosti. Vzhledem k významu a šíři cyrilometodějského díla a odkazu budou oslavy pestré a budou mít mezinárodní rozsah.

Aktuální informace o aktivitách k výročí CM jsou a budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách MŠMT, České biskupské konference, Arcibiskupství pražského a Arcibiskupství olomouckého, na stránkách Zlínského kraje a na Metodickém portálu www.rvp.cz.

MŠMT ve spolupráci s Vyšší odbornou školou pedagogickou ve Svatém Jánu pod Skalou pořádá ve dnech 20. - 21. září 2012 dvoudenní odborný vzdělávací seminář pro učitele na téma „Odkaz věrozvěstů Cyrila a Metoděje pro 21. století“.


Cyril a Metoděj ve filmu

U příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu vzniká ve spolupráci s Českou televizí vůbec první české doku-drama ve stylu BBC s názvem „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“. Premiéra je očekávaná na podzim 2013. Čtyřdílné doku-drama zmapuje život a dílo slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, a to především naučnou formou. V delším horizontu proto může být využito také jako výukový nástroj ve školách.

První klapky filmu padly začátkem července v okolí Velehradu, v archeoskanzenu v Modré, a to i přes doslova tropická vedra. Podrobné informace o filmu, zajímavosti, fotografie z natáčení, videa a mnoho dalšího naleznete na stránkách filmu.


KONFERENCE

Cyrilometodějská misie a Evropa - 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu

První konference je plánována na 13. – 18. května 2013 na Velehradě. Zaměří se na období mezi 9. a 18. stoletím a přednášející do hloubky objasní cyrilometodějské misie a tradice, státní i duchovní. Přednášky povedou významní odborníci na danou problematiku z Akademie věd ČR, Archeologického ústavu Moravského zemského muzea v Brně a Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Kromě Velehradu je plánovaný i výjezd do Mikulčic, obce, v jejímž blízkém okolí stávalo v 9. století jedno z nejvýznamnějších středisek velkomoravského státu.


Cyrilometodějská tradice v dějinách: Období rozkvětu i snah umlčení

Od 3. do 9. června naváže na cyrilometodějské téma druhá konference, tentokrát týkající se období od 19. do 20. století. Přednášející pohovoří o možnostech oživení cyrilometodějského kultu a jeho vlivu na utváření středoevropského rámce. Odborníci v dané oblasti vysvětlí význam sv. Cyrila a Metoděje z hlediska dialogu mezi Východem a Západem, zohlední přitom rozvoj teologického bádání a odpor proti nacistické a komunistické totalitě a sepětí s univerzálním rozměrem církve.


VÝSTAVY

Slovanský unionismus a Velehrad poutníků

Od 7. září do 31. prosince 2012 budou v prostorách Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje zpřístupněny dvě vzájemně se doplňující výstavy. Vernisáž výstavy proběhne v pátek 7. září v 16.30 hodin.
První z nich s názvem Slovanský unionismus představuje veřejnosti unionistické snahy v Evropě v 19. století a v 1. polovině 20. století. Velehrad tady vystupuje jako jedno z důležitých center těchto snah. Autorkou výstavy je Anežka Kindlerová ze Slovanské knihovny v Praze.
Druhá výstava Velehrad poutníků připravená Petrem Hudcem pohlíží na Velehrad jako na poutní místo. Dokumentuje vznik a proměny velehradské poutní tradice v dějinách. Obě výstavy čerpají z bohatého obrazového materiálu uchovávaného ve velehradském archivu.

Výstava Cyrilometodějská tradice na Valašsku
(Muzeum regionu Valašsko, p.o.)

Výstava přibližuje cyrilometodějský odkaz na Valašsku, který se odráží jak v užitém umění místních tvůrců, tak především ve slavné kapli Cyrila a Metoděje stojící na vrcholu bájné hory Radhošť. Velkomoravské nálezy a šperky doplňující výstavu ukazují bohatou kulturu 9. století na Moravě. Pro dětské a školní kolektivy je možné objednat lektorský program. Termíny jsou naplánovány:
termín (Valašské Meziříčí, kostel sv. Trojice): 9. 6. – 31. 8. 2012
termín (zámek Vsetín): 9.9. - 2. 12. 2012

K hlavním událostem oslav příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu patří krom dvou konferencí i dvě tematické výstavy. Uskuteční se v průběhu roku 2013. První z výstav si budou moci návštěvníci prohlédnout již v lednu v Brně.

1) Výstava "863. Cyril a Metoděj na Velké Moravě 1150. výročí příchodu věrozvěstů"

První z výstav začne v lednu 2013 v Dietrichsteinském paláci Moravského zemského muzea v Brně a bude složena z několika dílčích „podvýstav“:

Sv. Cyril a Metoděj – doba, život, dílo (Moravské zemské muzeum, Brno)

Historicky orientovaný výstavní projekt se vztahuje k Velké Moravě před, během i po působení sv. Cyrila a Metoděje. Zpřístupněn bude od ledna do června 2013.

Cyrilometodějské stopy v hudbě, divadle a literatuře

místo konání: Moravské zemské muzeum, Brno
čas konání: leden až červen 2013
Cyrilometodějské mise (Velehrad, Modrá) Obsah velehradské výstavy bude vycházet z prvního projektu „Sv. Cyril a Metoděj – doba, život, dílo“, rozsah však bude viditelně zúžen. Termín je naplánován na letní měsíce červenec a srpen 2013.


863. Cyril a Metoděj – historie a umělecká reflexe (Praha)

Výstava bude probíhat od října do prosince 2013 v prostorách Parlamentu České republiky v Praze a bude takovým shrnutím uplynulých dvou výstav v Moravském zemském muzeu v Brně. Novinkou pak bude výstavní projekt Muzea umění v Olomouci věnovaný odrazům cyrilometodějské tradice ve výtvarném umění. Expozice připravují Moravské zemské muzeum v Brně, Archeologický ústav AV Brno, Muzeum umění Olomouc, Slovácké muzeum a další paměťové instituce.


2) Výstava "Mezi Východem a Západem.Svatí Cyril a Metoděj v historii, kultuře a výtvarném umění českých zemí"

Druhá výstava má premiéru v dubnu 2013 v Olomouci a potrvá až do července téhož roku. Na reprízu se pak mohou těšit obyvatelé Prahy (srpen až říjen) a Zlína (listopad 2013 až leden 2014). A o čem výstava bude? 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu je v Olomouci spojeno s 950. výročím obnovení olomouckého biskupství. Samotné počátky v 9. století jsou pak také spojeny s velkomoravským obdobím. Olomouc s biskupstvím patřila k významným velkomoravským hradištím. Obsah výstavy začne už v počátcích cyrilometodějského fenoménu a skončí v roce 1990, kdy navštívil Velehrad papež Jan Pavel II. Pozornost bude vedle historických, církevních a kulturních souvislostí zaměřena na umělecké objekty a další historický a dokumentační materiál. Expozice připravují Muzeum umění Olomouc, Moravské zemské muzeum v Brně, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Senát PČR, Arcibiskupství olomoucké a Biskupství brněnské, Masarykova univerzita v Brně a Univerzita Palackého v Olomouci.


2012 sobota2012 sobota

Sdílet

Související články:
Modlitba ke svatým Cyrilovi a Metodějovi (05.07.2020)
Misie soluňských bratří byla službou celé Evropě (04.07.2019)
14. února - výročí blažené smrti sv. Cyrila (15.02.2017)
Dva červencové svátky, dvě letošní kulatá výročí (26.06.2015)
Film Cyril a Metoděj - apoštolové Slovanů v kině Svět ve Znojmě (03.02.2014)
Premiéra dokumentárního filmu Cyril a Metoděj (03.07.2013)
Videoklip písně Kráčí (23.06.2013)
Oslavy 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Hradišti (15.06.2013)
Výstava Diecézního muzea v Brně: KOTVA A PRAMEN (04.06.2013)
Čteme Písmo svaté (08.04.2013)
Newsletter 3/2013 - cyrilometodějské jubileum 2013 (23.03.2013)
II. ročník soutěže mladých filmařů Velehradská kamera (16.02.2013)
Cyrilometodějská pouť 2013 (19.01.2013)
Poutní zájezd k 1150. výročí příchodu sv. Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu (14.01.2013)
Soutěž pro děti školního věku o sv. Cyrilu a Metodějovi (13.01.2013)
Hlasujte pro knihu o sv. Cyrilu a Metoději (06.11.2012)
Sedmipočetníci - svatí učedníci svatých (24.10.2012)
Velkofilm Cyril a Metoděj (15.06.2012)
Život a poselství svatých Cyrila a Metoděje - samolepky pro děti (12.05.2012)
Kniha o svatém Cyrilu a svatém Metodějovi (11.04.2012)
Přednáška Životní příběh Cyrila a Metoděje v Brně - Líšni (31.03.2012)
Návštěva u cyrilometodějek (28.10.2011)
Homilie P. Petra Piťhy pronesená při Zimní pouti na Velehradě 13. 2. 2011 (25.02.2011)
863 (24.02.2011)
Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří 2011 (20.02.2011)
Ještě 888 dní... Přidejte se k modlitbě (04.02.2011)
Biblický program Vezmi a čti (13.01.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „Vezmi a čti“ (06.09.2010)
Zajímavý pohled Benedikta XVI. na svatého Cyrila a svatého Metoděje (29.08.2010)
Oslavy Cyrilometodějského jubilea 2013 (29.08.2010)
Proglas - Konstantinův předzpěv ke staroslověnskému překladu Písma (24.08.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 23. 09. 2012 | 13391 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1310 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (930 hl.)
 
Je to bláznovství (926 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (967 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1312 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (971 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (854 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 7270
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace