Zajímavé...

NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství

Photo Courtesy of denniscallahanphotos. smugmug.com,  CC BY-SA 2.0,www.flickr.com  Panna Maria při svém zjevení ve Fatimě vyzývala k zasvěcení jejímu Neposkvrněnému Srdci. Je podivuhodné vidět, jak nebe odpovídalo, když papežové Pius XII. a Jan Pavel II. tyto výzvy alespoň zčásti uskutečnili. Co nastane, až tyto výzvy budou splněny úplně?

Invokace Královno míru, oroduj za nás! a fatimské zjevení Panny Marie

Píše se rok 1917. Svět je ve válce, v první světové válce, v tzv. „Velké válce“: ve válce, která zabíjí a ničí tolik a tolik lidí, měst a obcí. Velký papež svatý Pius X. ji už předem viděl v prorockých viděních – byl to světec! – a zemřel na jejím počátku, když se jí marně snažil zabránit: srdce mu takřka puklo žalem.

Jeho nástupce na stolci svatého Petra, papež Benedikt XV., vícekrát usiluje o dosažení míru, ale jeho výzvám není vládci tohoto světa – s výjimkou našeho císaře blahoslaveného Karla – nasloucháno. Takto odstrčen a ignorován se obrací o pomoc k nebi: dne 5. května 1917 vzývá Matku Boží o mír a nařizuje, aby se do loretánských litanií vložila prosba: Královno míru, oroduj za nás! Dodnes to připomíná socha Panny Marie, Královny míru, kterou tento papež nechal umístit do baziliky Santa Maria Maggiore v Římě.

Nebe, které papeže Benedikta XV. k vzývání Panny Marie jako Královny míru přivedlo, odpovídá: Nebe na něco takového vždy odpovídá! Nebe na něco takového nemůže neodpovědět! O osm dní později, dne 13. května 1917, se poprvé zjevuje Panna Maria třem pasáčkům Lucii, Františkovi a Hyacintě v portugalské Fatimě a bude toto zjevení během následujících měsíců celkem pětkrát opakovat. (1)

Zasvěcení Mariinu Srdci v roce 1942 a zvrat druhé světové války

Při svém třetím zjevení, dne 13. července 1917, odhalí Panna Maria vizionářům velké tajemství o třech částech, tzv. trojí fatimské tajemství. (2) V rámci druhého tajemství Matka Boží také řekne: „Válka se schyluje ke konci; nepřestanou-li však“ lidé „urážet Boha, začne během pontifikátu Pia XI. jiná, ještě horší.“ Dnes víme, že jako se naštěstí naplnila první část proroctví a první světová válka brzy poté, v roce 1918, skončila, tak se také naneštěstí pro neobrácení lidí naplnila i druhá část proroctví a v roce 1939 vypukla jiná, ještě hroznější druhá světová válka, připravovaná a předjímaná již určitými událostmi v roce 1938.

V plném proudu této války, kdy se zdá, že německá nacistická vojska – v prvních létech navíc zpaktovaná s vojsky sovětskými – na plné čáře vítězí, přistoupí tehdejší papež ctihodný Pius XII. k zasvěcení Církve, světa a zvláštním, i když zavinutým způsobem Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, jak k tomu Maria ve Fatimě vyzývala. Učiní tak ve svém radiovém poselství do Fatimy dne 31. října 1942 na závěr jubilejního roku u příležitosti 25. výročí fatimského zjevení a opakuje to o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, dne 8. prosince téhož roku, v bazilice svatého Petra v Římě. I zde je reakce nebe okamžitá: německá armáda na konci roku 1942 a na počátku roku 1943 utrží významné porážky a dochází ke zvratu druhé světové války.

Adolf Hitler, Roto3'14, (CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org


Zasvěcení Mariinu Srdci v roce 1952 a Stalinova smrt

V roce 1945 nastává tolik očekávaný mír, i když je to do značné míry pax sovietica – „sovětský mír“, kdy Sovětský svaz jako rudá šelma z Apokalypsy podle prorockých slov druhého fatimského tajemství rozšíří své komunistické bludy po světě a začíná tzv. studená válka. Mnohé národy trpí pod jhem bolševického komunismu a papež Pius XII. s nimi velmi soucítí.

Dne 7. července 1952 tak publikuje svůj apoštolský list Sacro vergente anno, adresovaný národům Ruska, v němž také Rusko zasvěcuje Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Také v tomto případě odpověď nebe nedává na sebe dlouho čekat: dne 5. března 1953 nenadále umírá Stalin.

Stalin, en.wikipedia.org/ wiki/Public_domain


Zasvěcení Mariinu Srdci v roce 1984 a výbuch v Severomorsku

Byl-li ctihodný papež Pius XII. plným právem nazván „papežem Fatimy“ – a je to patrné i z toho, co jsme právě uvedli –, můžeme za fatimského papeže označit i svatého Jana Pavla II. Před necelými 36 lety, dne 13. května 1981, tedy o svátku Panny Marie Fatimské, byl na něho na náměstí svatého Petra spáchán atentát. Ruka atentátníka byla ruka velmi zkušeného střelce a jistě by svatého Jana Pavla II. zastřelila, kdyby zde nebyla jiná, neviditelná ruka, ruka Panny Marie, která střelu zvrátila. Svatý Jan Pavel II. proto hned následujícího roku 1982 putuje do Fatimy, aby Panně Marii poděkoval, pečlivě studuje materiály o Fatimě a chce dostát výzvám nejsvětější Panny.

Dne 25. března 1984 ve spojení s biskupy celého světa přistoupí k zasvěcení světa a zvláštním, i když zavinutým způsobem Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

V tomto případě je reakce nebe zvláště výmluvná: O padesát dní později, dne 13. května 1984, tedy opět o svátku Panny Marie Fatimské a v den třetího výročí atentátu na svatého Jana Pavla II., v Severomorsku, sovětské jaderné základně na Severním moři, vypukne požár a potom následuje velká exploze, která ničí tamější jaderný arzenál. Sovětský svaz tak přichází o značnou část svých zbraní a nemůže rozpoutat válku, jak to předtím zamýšlel.I sestra Lucie, fatimská vizionářka, v jednom rozhovoru řekne: „Zasvěcení uskutečněné na náměstí svatého Petra v roce 1984 zachránilo svět před jadernou válkou, která měla vypuknout v roce 1985.“ (3)

Ještě očekáváme plné zasvěcení Ruska Mariinu Srdci

Ještě zbývá jedna otázka: Co nastane, až výzvy Panny Marie Fatimské budou splněny beze zbytku: až papež spolu s biskupy zasvětí výslovně Rusko – a jen Rusko – Neposkvrněnému Srdci Panny Marie? Sama Maria na to odpovídá v druhém fatimském tajemství: „Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý Otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a světu bude dopřáno údobí míru.“

Jsme si jistě vědomi toho, že k plnému a definitivnímu vítězství Krista a Panny Marie, jejího Neposkvrněného Srdce, dojde až na konci časů, při parusii, tj. při Kristově druhém, slavném příchodu. To nám však nebrání tomu, abychom již nyní s nadějí očekávali částečný a předběžný triumf Mariina Neposkvrněného Srdce. Pan Josef Vlček, ředitel Matice cyrilometodějské (a politický vězeň komunismu), kterého si Pán v předminulém roce povolal k sobě, často říkával, že by se rád dožil naplnění příslibu vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Naše zasvěcení se Mariinu Srdci

To, že vítězství Mariina Srdce očekáváme s nadějí, však neznamená, že máme ruce složeny v klíně a nic neděláme. Naopak se snažíme a máme snažit přispět k tomuto vítězství: tím, že se my samy se vším, co jsme a co máme, tomuto Mariinu Srdci zasvěcujeme; (4) tím, že konáme skutky pokání; tím, že se modlíme, zvláště modlitbu posvátného růžence.

Vždyť, když se zasvěcujeme Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, odevzdáváme se všemu tomu, co toto Srdce znamená a symbolizuje: lásce Panny Marie; jejímu nepředstavitelně a neproniknutelně bohatému vnitřnímu životu, životu „milostiplné“. Z Mariina Srdce vystupují neustále k Bohu jako vonné kadidlo klanění a prosby a ono celé je obětí, celopalem. Když se jejímu Neposkvrněnému Srdci zasvěcujeme, spojujeme a můžeme spojovat své klanění, prosby a oběti, samy o sobě často velmi ubohé, s klaněními, prosbami a obětmi jejími i jejího božského Syna Ježíše Krista. Tak se stávají v Božích očích něčím velmi cenným a duchovně plodným: něčím, čím přispíváme k záchraně světa, míru na zemi a věčné spáse lidí; něčím, čím přispíváme k naplnění příslibu: Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!

P. Lect. PhDr. Štěpán Maria Filip OP, Th .D., vyučující na CMTF UP v Olomouci a na Angeliku v Římě

Převzato z MONITOR 4/2017, , str. 7 - 9

Virgen de Fátima, Eduardo Segura, CC BY-NC-ND 2.0, www.flickr.comSdílet

Související články:
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (12.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (12.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (29.04.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (24.04.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (18.09.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 03. 2017 | 4754 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: RC MONITOR 4/2017
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (998 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (725 hl.)
 
Je to bláznovství (731 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (782 hl.)
 
Dost se o to zajímám (985 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (785 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (687 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5693
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace