Bude a zveme!

Lidové misie - Vrchoslavice - Pavlovice - základní informace

misie - Vrchoslavice a PavloviceOd neděle 19. do soboty 25.10.2008 budou probíhat v těchto dvou farnostech lidové misie. Při této příležitosti vychází i misijní zpravodaj s podrobnějšími informacemi.


Z obsahu:
Program misií
Historie misií
Heslo misií
Humorně i vážně o misiích
Žehnání domů

Program lidových misií ve Vrchoslavicích

Neděle 19. 10.
7,30 mše svatá
14,00 velká hra pro děti ,,HON ZA KLÍČI K POKLADU“
16,00 koncert duchovní hudby (sbor CANTUS Morkovice)
17,00 misijní kázání


Mše svaté v dalších obcích v neděli 19. 10.

15,00 Stříbrnice
17,30 Vitčice


Pondělí 20. 10. – pátek 24. 10.8,30 – 9,30 adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v kostele


18,30 mše svatá (před mší svatou růženec)


pondělí, úterý, čtvrtek, pátek po mši svaté STAVOVSKÁ PROMLUVA:


po – pro ženy út – pro muže čt – pro manžele pá - pro rodiče


středa – po mši svaté KAJÍCÍ PROCESÍ


čtvrtek – příležitost ke svátosti smíření od 14,00


páteční mše svatá
S UDĚLOVÁNÍM SVÁTOSTI NEMOCNÝCH
pátek – 22,00 - 24,00


adorace před Nejsvětější svátostí oltářní


Svoz na mši svatou – Stříbrnice, Vitčice – 18,00
17,17 BOHOSLUŽBA PRO DĚTI v sokolovně (po-pá)Sobota 25.10.

14,00 mše svatá se slavností misijního křížeNovy1Program lidových misií v Pavlovicích u Kojetína

Neděle 19. 10.
9,20 mše svatá


14,30 velká hra pro děti ,,HON ZA KLÍČI K POKLADU“16,00 misijní kázáníMše svaté v dalších obcích v neděli 19. 10.15,00 Vlčí Doly

17,00 Dřínov


Pondělí 20. 10. – pátek 24. 10.


11,00 – 12,00 adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v kostele


17,00 mše svatá (před mší svatou růženec)


pondělí, úterý, středa, pátek po mši svaté STAVOVSKÁ PROMLUVA:

po – pro ženy út – pro muže st – pro manžele pá - pro rodiče


čtvrtek – po mši svaté KAJÍCÍ PROCESÍ


čtvrtek – příležitost ke svátosti smíření od 14,00


páteční mše svatá S UDĚLOVÁNÍM SVÁTOSTI NEMOCNÝCH


pátek – 22,00 - 24,00 adorace před Nejsvětější svátostí oltářní


Svoz na mši svatou – Vlčí Doly, Dřínov – 16,30


16,00 BOHOSLUŽBA PRO DĚTI na faře (po-pá)Sobota 25.10. 16,00 mše svatá se slavností misijního křížeMisie zdaleka nejsou jen záležitostí Afriky… Je to šíření víry, které je tolik potřebné i v naší zemi! Víra a její prohloubení je důležitá v životě každého z nás. Dejme do pořádku svůj život!
Bez víry, bez Boha je i milionář chudákem…OFENovy1


Stručné představení misionářů

Tak kdo to k nám přijede? To je asi otázka mnohých z vás. Když přijde někdo nový, je slušnost se představit. Tedy, misijní tým dalších spolupracovníků povedou kněží a jáhni:
- P. Milan Plíšek (40) - Vranov nad Dyjí, víceděkan děkanství vranovského a znojemského, farář ve Starém Petříně, Šafově, Stálkách a Korolupech. Má na starost akce pro děti, katecheze ve školách, návštěvy nemocných, vdov a vdovců spojené s udělováním svá-tostí, zpovídání (mobil 723 693 455, email mipli@seznam.cz).
- P. Marek Dunda (39) - Vranov nad Dyjí, moderátor týmu, farář ve Vranově, Lančově, Štítarech a Olbramkostele. Koordinátor lidových misií, má na starost akce pro mládež, zpovídání a celou organizaci - včetně dlouhodobé přípravy misií (mobil 731 402 742, email marek@fatym.com).
- P. Jan Richter, zvaný o. Nik (36) – kaplan ve Vranově nad Dyjí. Žehnání domů, přednášky ve školách, akce pro děti, zpovídání, ochoten poradit v oblasti sekt (mobil 731 402 743, email richterjan@seznam.cz).
- František Řezníček (54) – jáhen ve Vranově nad Dyjí. Žehnání domů, asistence při bohoslužbách, ochoten navštívit ty, kdo mají zájem o rozhovor na jakékoliv téma (email vranov@fatym.com).
Kromě duchovních přijede do vaší farnosti i několik laických spolupracovníků z řad FATYMu. Ti budou mít na starost další služby související s hladkým průběhem lidových misií.

Otec Alois Kotek nám poslal dopis, ze kterého rádi vybíráme několik myšlenek pro misijní zpravodaj:


Vážení spoluobčané,
jsem tu mezi Vámi 27 roků. Snad si na mne vzpomenete z doby svého mládí, kdy jste se dívali s nadějí do života. Splnila se vždy Vaše ušlechtilá přání? Nebylo zklamání? Splnil jsem i já všechno Vaše očekávání? Co mohu udělat, abychom se aspoň teď ještě více sblížili?...
...Je doba k zamyšlení. Nebojme se námahy...
...Má-li někdo dát pod drobnohled svůj život, vyžádá si to ovšem námahu. ...
...Vyvineme-li úsilí pro revizi svého života, výsledek se dostaví! A pak – RADOST!
Duchovní obnova – lidové misie – mají probudit vyšší život ve farnosti. Do všedních dnů přinést občerstvení...
P. Alois Kotek
FATYM – co to je?
FATYM je zkratka ze slov farní tým. Jde o ta-kový experiment v řídce obydlené pohraniční oblasti na Znojemsku. Oba farní týmy (Vranov a Přímětice -Bítov) mají na starosti dohromady celkem 17 farností v pásu 45 x 15 km převážně podél hranice s Rakouskem na západ od Znojma. Bydlíme na celkem šesti farách: ve Vra-nově nad Dyjí, ve Štítarech, v Lančově, ve Stálkách, v Jeníkově a ve Znojmě - Příměticích (jde o severozápadní předměstí Znojma). Kromě šesti kněží a jednoho jáhna patří do farních týmů ještě několik pastoračních asistentů a 6 děvčat – katechetek, které patří do našeho společenství a na rok nebo i déle nám pomáhají.
Kromě duchovní správy ve svěřených farnostech se staráme o provoz centra pro mládež ve Vranově n/D., pobyty pro děti a mládež na dalších našich farách, letní tábory a chaloupky, exercicie (duchovní cvičení) pro mládež i dospělé, Tiskový apoštolát FATYMu - máme tiskárnu a tiskneme brožurky, které potom za příspěvek na tisk dále nabízíme (některé vezmeme i s sebou na misie do Vrchoslavic a Pavlovic u Kojetína), projekt internetové knihovny křes-ťanské literatury www.knihovna.net. a internetovou televizi www.TV - MIS.cz. Podílíme se na vydávání časopisu pro novou evangelizaci Milujte se! – více na www.milujte.se.
Další informace o FATYMu je možno najít na internetové adrese www.fatym.com.
P. Pavel Zahradníček, FATYM Přímětice
Tiskový apoštolát FATYMu
Společenství FATYM, které lidové misie vede, má svou tiskárnu a tiskne knihy a brožury, které mají přispět k duchovnímu povzbuzení všech, ke kterým se dostanou. Jsou velmi levné (jen za příspěvek na materiál 2 - 20,- Kč), čtivé a s řadou duchovních impulsů, které vedou čtenáře k přemýšlení nad hlubšími hodnotami. Postupně budou některé výtisky v kostele nabídnuty. Budeme jen rádi, když se dostanou k co nejširšímu okruhu čtenářů. Ve snaze zpřístupnit duchovní literaturu co nejvíce lidem jsou úplné texty našich knih i na internetu (www.fatym.com), kde si je mů-žete nejdříve sami přečíst a pak objednat ve více kusech k rozdávání svým známým, sousedům, nemocným, spolupracovníkům… Hodně titulů, jako například poutavý cestopis „Pouť do Říma od A do Z“ nebo „Desatero“, je napsáno tak, aby zaujaly i širší okruh čtenářů. P. Jan Richter (o. Nik)
Novy1 Heslo misií
Heslem misií ve Vrchoslavicích a Pavlovicích u Kojetína je: „K misiím se připojím, dobro v sobě probudím!“ Některé děti znají toto heslo dokonce jako písničku. Vystihuje podstatu misií. Myslí se tím probudit v sobě dobro a nechat je, aby ovládalo všechna naše rozhodnutí a činy. Někdo by mohl namítnout, že je dost dobrý a že mu toho není zapotřebí. Myslím si však, že každý z nás tuší, kde by mohlo jeho ,,lepší já“ ještě zvítězit. Často jsme už v jakýchsi vyjetých kolejích a sami sobě i jiným namlouváme, že takoví jsme a už to lepší být nemůže. A přesto sami tušíme, že je možné být milejší na nejbližší, slušnější k těm, kdo sami nemají sílu být vůči nám lepší. Někdo možná čeká na příležitost, kdy se vzdá nějakého zlozvyku nebo začne dělat něco dobrého, ale stále to odkládá. Jiný možná tuší, že by měl udělat nějaký krok blíž k Pánu Bohu, ale říká si: „Až přijde vhodný čas.“ A právě misie jsou dobou, kdy misionáři prosí všechny, aby v sobě probudili dobro, které mají v srdci, a připojili se k tomuto základnímu úmyslu misií. Asi nepůjde všechno hned. Ale chceme poprosit všechny čtenáře tohoto zpravodaje a všechny obyvatele farnosti Vrchoslavice a Pavlovice, aby se nad tím zamysleli, dobro v sobě probudili a už ho nenechali usnout.
Doufám, že si nikdo nebude vysvětlovat můj článeček tak, že v této farnosti žijí lidé, v nichž dobro pouze spí. Tuším, že to tak není. Avšak každý z nás máme v sobě ještě rezervy. Zvu všechny lidi dobré vůle, aby si toto heslo misií nejen přečetli, ale uvedli jej i trvale do svého života.
K misiím se připojím, dobro v sobě probudím!
o. Marek

KDO PŘIJÍMÁ S LÁSKOU KRISTA,
ŠŤASTNOU BUDOUCNOST SI CHYSTÁ.


Kající procesí
Prvním vrcholem lidových misií je kající procesí. Ve Vrchoslavicích bude ve středu 22. 10. cca v 19.30 a v Pavlovicích u Kojetína ve čtvrtek 23. 10. cca v 18.00. Bývá zvykem, že při lidových misiích se mají lidé zamyslet nad tím, co kazí kvalitu jejich života. To, co se na první pohled může zdát jako nejhorší, nemusí být zlé. Skutečným zlem jsou hříchy – např. nenávist, neodpuštění, msta, nedodržení slibu, zanedbávání vztahu k nejbližším, narušování rodinného pokoje, neláska mezi lidmi, sobectví a chamtivost, která někdy jde až za hrob. Ve výčtu těchto a podobných hříchů bychom mohli ještě dál pokračovat. Každý z nás už byl určitě některou z těchto hrozných skutečností zasažen. Po pravdě jistě musíme přiznat, že i my jsme svými hříchy přispěli k šíření zla ve světě. Rostoucí zlo přináší své „ovoce“. Kde se člověk vědomě nezřekne zla, nezaujme postoj kajícnosti a nesnaží se odčinit to, co způsobil, tam se zlo stále rozrůstá. Při lidových misiích by se aspoň někteří měli vědomě rozhodnout, že přetnou tento řetězec zla a znovu vezmou věci za správný konec.
Při kajícím procesí půjdeme od kostela průvodem k jednomu z křížů a budeme u něj odprošovat za hříchy, které se udály ve Vrchoslavicích a v Pavlovicích u Kojetína od posledních lidových misií (a to už je pěkných pár desítek let). Budeme odprošovat jménem svým i jménem těch, kteří už nejsou mezi živými anebo se z různých důvodů průvodu nezúčastní. I oni přispěli svým podílem a svým hříchem. Nastávající šero znázorňuje tmu hříchu, která se vkrádá do tohoto světa. Přineste si s sebou, prosím, svíce a pochodně. Během cesty se budou zpívat starobylé kající žalmy z Bible.
o. Milan Plíšek
ranní mše svatáNovy1 Žehnání domů
K misiím patří i žehnání domů a bytů. O co jde? V pondělí 13. října kněží navštíví jednotlivé domácnosti a nabídnou požehnání. Pomodlí se žehnací modlitbu za všechny, kdo přebývají v tomto domě (bytě). Žehnání znamená vyprošování dobra. Následuje pokropení svěcenou vodou. Dále předá potvrzení o žehnání domu. Je vhodné, aby se žehnací modlitby zúčastnili všichni, kdo jsou zrovna doma. V duchu se připojí k modlitbě kněze. Prosí se v ní, aby všichni zde žijící získali požehnání ke konání dobra a překonávali všechno, co je rozděluje a vede ke zlému. Křesťané tam tedy pak mají větší sílu rozhodovat se pro dobro a vytrvat v něm a snadněji překonávají zlo. Pokud se někdo v požehnaném domě modlí, zvyšuje se účinnost požehnání.
o. Nik

Kristus zjevuje, kdo je a jaký je Bůh
Království, které Ježíš přináší, je království Boží. Ježíš sám zjevuje, kdo tento Bůh je a nazývá ho důvěrně Otcem.
Bůh, jak vysvítá především v podobenstvích, se zcela otvírá bídě a utrpení každého člověka: je milující Otec, plný soucitu, odpouští a poskytuje zdarma milost, o niž prosíme.
Svatý Jan nám říká, že ,,Bůh je láska“. Proto je každý člověk zván ,,k obrácení“ a k tomu, aby ,,věřil“ v milosrdnou Boží lásku, kterou Bůh pro něho má: království poroste v té míře, nakolik se člověk naučí důvěřovat Bohu a obracet se k němu jako k Otci, současně však musí usilovat o to, aby plnil Boží vůli.
Jan Pavel II.


Týkají se misie jen Afriky?
Co to jsou misie?
Když se řekne misie, vybaví se nám snad exotika dalekých krajin, palmy, černoši a in-di-áni. A přitom jsou misie něco, co se týká celé Církve.
Latinské slovo „missio“ znamená „poslání“. Ježíš Kristus, Bůh, který se stává člověkem (od tohoto významného okamžiku dějin, jeho narození, počítáme náš letopočet), dává na kříži svůj život za naše hříchy, třetí den vstává svou božskou mocí z hrobu a otevírá i nám cestu k věčnému životu v Božím přátelství. A nám, kteří jsme toto přátelství přijali (to se děje ve svátosti křtu), dává poslání (missio) přispívat k jeho šíření.
Máte někoho, kdo Vám důvěřuje, kdo s vámi počítá? Zcela jistě je jím Bůh. Nabídl nám své odpuštění a své přátelství a posílá nás, abychom je šířili dál… Každý má své místo v jeho plánu lásky, i ten, kdo jej ještě nezná…

P. Pavel ZahradníčekPro zasmání z misií v Africe:
Představený misionářského řádu se loučí se skupinkou mladých kněží. Mají jít do pralesa a nést víru domorodcům u nichž se předpokládá kanibalismus.
„A jedno si dobře pamatujte,“ říká otec generál na konci své promluvy, „žádné unáhlené jednání! Nechci mít v řádu mučedníky, po kterých nezůstanou žádné ostatky!“Novy1

Dřívější misie

Odpověď na to, co jsou misie, najdete jinde v tomto zpravodaji, ale tady bych rád vysvětlil, jak jsme se k nim dostali. Farní tým (FATYM) má jednu ze svých zásad: věnovat se důležitým čin-nostem, kterými se jiní zatím dostatečně nezabývají. Proto jsme se například začali starat o farnost Jeníkov u Duchcova, kde už delší dobu žádný kněz nepůsobil. Dále jsme si před několika lety pořídili tiskárnu a vydali už víc než sto publikací s duchovní tematikou srozumitelnou široké vrstvě čtenářů. Pravidelně pořádáme pěší poutě na Velehrad, do Mariazell a na další poutní místa.
Před deseti lety přišel otec Pavel Zahradníček s myšlenkou, že by nebylo špatné zkusit udělat lidové misie. Prozkoumali jsme staré materiály, jakým způsobem lidové misie probíhaly před nástupem totality, poučili jsme se v cizině a pak jsme začali... Byli jsme překvapeni. I když naše společnost vypadá dost ateistická, přesto lidé cítí, že svůj život chtějí postavit na základních křesťanských hodnotách (pravda, věrnost, seriózní jednání, spravedlnost, soucit se strádajícími). Mnohdy se setkáváme i s lidmi, kteří v sobě mají bolest nebo otázku, kterou by chtěli řešit s někým, ke komu by mohli mít důvěru. My kněží jsme už při lidových misiích vyslechli stovky lidských příběhů zpovědí. Někdy se otevřely velmi staré bolesti, které byly jako hnisající vřed. Misie jsou příležitostí otevřít se také víc Pánu Bohu a duchovním hodnotám.
o. Marek

Příprava ke svaté zpovědi po letech
Pomůckou pro zamyšlení při přípravě na svátost smíření mohou být tyto body:
- počítal jsem ve svém životě s Bohem? (pravidelná modlitba)
- prožíval jsem správně neděli? (neúčast na bohoslužbách, práce v neděli)
- jaké vztahy jsem měl s rodiči? (dokud žili)
- vychovával jsem křesťansky své děti?
- ublížil jsem někomu (potrat), pomáhal jsem vždy druhým, poškozoval jsem si zdraví? (kouření, alkohol, drogy)
- byl jsem nevěrný v manželství, nežiji v partnerství církví neuznaném, nepřispěl jsem k rozpadu cizího manželství, co čtu a na co se dívám v televizi, nevedu nemravné řeči?
- kradl jsem? (i ze společného)
- ublížil jsem lží, pomluvou, podváděl jsem?
- v případě církevně neplatného manželství je třeba před svatou zpovědí kontaktovat kněze a domluvit se, jak je možné své manželství dát do pořádku!
Co je svátost smíření

Je jasné, že kněží nejsou zázračné bytosti, které znají odpovědi na všechny otázky. Ve svaté zpovědi (svátosti smíření) jde ale o něco jiného. Především je zde nabízeno zvláštní občerstvení, jinde nedosažitelné. Prostým slovem kněze se zde rozpouštějí kořeny zla a smutku, které ohrožují náš život. Odpuštění hříchů je něco, co může unikat našim pocitům, co ale přesto může zcela nečekaně postupně nasměrovat náš život směrem k radosti. Obyčejné vyznání chyb, prostá lítost a obyčejný kněz mohou otevřít cestu k „nevýslovné radosti“.
Snad každý hledá odpovědi na určité problémy, které jeho život znejisťují. Jak může v tomto hledání pomoci kněz? Je zjištěno, že i ten největší odborník na duchovní život je obvykle bezradný, má-li poradit sám sobě. Potřebujeme slyšet názor druhého člověka. U kněze je jisté, že si naše problémy nechá pro sebe, že nám poradí z pohledu hlubšího než je světská psychologie a že je pravděpodobně v řešení podobných otázek zkušenější než jiní lidé.
Svatá zpověď zkrátka „svátost smíření“. Otvírá nás Bohu, který je štěstím našeho života a upravuje náš postoj k němu i k lidem. otec Leo ZerhauTento zpravodaj k lidovým misiím vydala pro vlastní potřebu v říjnu L.P. 2008 Římskokatolická farnost Vrchoslavice a Pavlovice u Kojetína vedená farářem P. Aloisem Kotkem. Vydáno ve spolupráci s FATYMem Vranov n/D a Přímětice – Bítov při příležitosti lidových misií od 19. 10. - do 25. 10. 2008.
Distribuováno do všech domácností ve farnosti. Neprodejné!

www.fatym.com (rovněž doporučujeme navštívit www.knihovna.net a www.TV-MIS.cz)

Sdílet

| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 20. 10. 2008 | 5701 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 414083
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace