Zajímavé...

Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni…

Sv. Josef, volná licence, flickr.com Svatý Josef ochraňuje Církev jako její snoubenec a otec. Proto zvláště v této dramatické době je vhodné obracet se na závěr růžence na snoubence Panny Marie modlitbou papeže Lva XIII.:„K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni...“.Výročí vyhlášení svatého Josefa za ochránce Církve

Dne 8. prosince 1870 blahoslavený papež Pius IX. dekretem Quemadmodum Deus vyhlásil svatého Josefa za ochránce katolické Církve. Toho dne – o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie – byl uvedený dekret promulgován během slavnostních mší svatých slavených v hlavních římských bazilikách, totiž v bazilice sv. Petra, v Lateránské bazilice a v bazilice Santa Maria Maggiore.

Blahoslavený Pius IX. tím vyšel vstříc velikému petičnímu hnutí v tomto směru, které vyvrcholilo žádostí 38 kardinálů a 218 biskupů během zasedání Prvního vatikánského koncilu v červenci 1870.

Na letošní rok tudíž připadá významné 150. výročí tohoto vyhlášení.Modlitba Lva XIII. k svatému Josefovi

Nástupce blahoslaveného Pia IX. na stolci sv. Petra, papež Lev XIII., neváhal proto dovolávat se ochrany snoubence Panny Marie nad Církví ve své modlitbě, kterou připojil na závěr své encykliky o svatém Josefovi Quamquam pluries, kterou jako první a prozatím poslední papežskou encykliku o svatém patriarchovi vydal o 19 let později, v roce 1889.

Mnozí tuto modlitbu dobře známe, protože se ji modlíme na závěr růžence nejen v měsíci říjnu, jak bylo původním přáním Lva XIII., ale během celého roku. Vzývání svatého Josefa v této modlitbě je zvláště naléhavé v současné situaci:

„K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni... shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví, a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou... opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás... všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti... milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna... braň Církev Boží proti úkladům nepřátel a proti všemu protivenství.“Snoubenecká a otcovská láska svatého Josefa k Církvi

Je velmi důležité, že o to všechno prosíme svatého Josefa, jak říkáme v modlitbě, „pro lásku, která ho pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou a pro otcovskou lásku, s kterou objímal dítě Ježíše“.

Ano, láska svatého Josefa, pramenící z hlavní lásky k Bohu, měla v případě Panny Marie podobu lásky snoubenecké, třebaže se nejednalo o lásku tělesnou, a v případě Pána Ježíše podobu lásky otcovské, přestože svatý Josef nebyl Ježíšovým fyzickým otcem.

A také láska svatého Josefa k Církvi nepřestává být láskou snoubeneckou, neboť Maria je vzorem Církve; nepřestává být láskou otcovskou, protože Církev je mystickým tělem Ježíše Krista, jeho zákonného syna.

To, že láska svatého Josefa k Církvi je zároveň snoubenecká a otcovská, ji činí něčím zcela mimořádným, podivuhodným a také velmi účinným.Vzývání svatého Josefa na závěr růžence

Když se nyní v rodinách, ve společenstvích či sami modlíme růženec – a která doba je pro tuto modlitbu vhodnější a potřebnější než právě tato! –, neopomeňme se na jejím závěru obrátit s prosbou na snoubence Panny Marie:

„K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni...“

Tak k tomu již několik století před papežem Lvem XIII. prorocky vybízel italský dominikán Isidoro Isolani, autor Sumy o darech svatého Josefa (1522), prvního teologického pojednání o pěstounu Páně:

„Proto, ó věrný a zbožný ctiteli svaté Panny, když se modlíš růženec, neopomeň na jeho konci připojit nějakou modlitbu ke cti jejího snoubence, svatého Josefa. Tím tvé modlitby budou milejší Bohu...“

P. Štěpán Maria Filip OPPřevzato z časopisu RC MONITOR ze dne 5. 4. 2019, str. 6-7, k dispozici ke stažení zde.Sv. Josef, patron Církve, CC BY-NC-ND 2.0, flickr.com

Sdílet

Související články:
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 2. týden v mezidobí (17.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 1. týden v mezidobí (10.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (17.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (01.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Jana Šumpíková | Vydáno dne 22. 05. 2020 | 1866 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1695 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (1230 hl.)
 
Je to bláznovství (1221 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (1274 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1809 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (1265 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (1097 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 9591
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace