Hesla

Hesla k evangeliu o slavnosti Seslání Ducha Svatého

Přinášíme zde hesla k evangeliu o slavnosti Seslání Ducha Svatého B. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

Evangelium najdete ZDE.


Vtom Ježíšův příslib tkví,
sám Duch vydá svědectví.

A pošlu vám Přímluvce,
toť Duch Pravdy od Otce.

Až Přímluvce přijde,
svědčit o mně vyjde.

Duch od Otce vychází,
v něm se pravda nachází.

Ducha od Otce vám dám,
- na svědectví nejsi sám.

Svědectví též vydávejte,
pravdu o mě rozsévejte.

Svědčte o mně na oplátku,

vždyť jste se mnou od začátku.

Duch Pravdy vám ukáže,
jak svědčit - dá kuráže.

Ducha Pravdy posílám,
úkol svědčit dávám vám.

Jak Duch vydá svědectví,
svědčte o mně pak i vy.

Měl bych říci mnohem víc,
nesnesli byste však nic.

Až přijde Duch, praví Pán,
pravdu celou řekne vám.

Snad i víc by se říct mělo,
vám by to teď neprospělo.

Až k vám sám Duch Pravdy přijde,
celá pravda v zřejmost vyjde.

Všechno, co můj Otec má,
patří též mně - mám to já.

Duch nemluví ze sebe,
Ježíši, jde o Tebe.

Duch do pravdy uvádí,
k Ježíši nás přivádí.

Duch řekne, co uslyší,
hlad po pravdě utiší.

Nebude mluvit ze sebe sám,
- Trojičnou pravdu předá On nám.

Z mého vezme Svatý Duch,
řekne vám, co chce říct Bůh.

Ať to dneska každý ví,
Duch Ježíše oslaví.

Vše co mého Otce je,
i mně patří - tak to je.

Všechno, co můj Otec má,
i mně patří, mě to dá.

Ježíš Ducha přislibuje,
tím své věrné povzbuzuje.

Celá pravda Ježíšova
s Duchem přijde pro nás znova.

Na Ducha se spoléhej,
poctivě mu naslouchej.

Ducha nám Pán přislíbil,
by nás v pravdě utvrdil.

O Trojici mluvil Pán:
"Otce Ducha pošlu vám."

Až přijde Duch Spasitele,
uvede do pravdy celé.

Ježíš věrným oznamuje,
Ducha Pravdy přislibuje.

Duch Svatý nás poučuje,
v pravdě Boží vyučuje.

Duchu Svatý přicházej,
lásku Boží poznat dej!

Budete se radovat,
svého Ducha chci vám dát.

Duch Svatý nám přichází
pomoct z našich nesnází.

S Duchem svatým pravda přijde,
najevo vše jasně vyjde.

Ježíš skrze apoštoly
dává nám svůj odkaz celý.

Ježíš poslal od Otce
apoštolům Přímluvce.

Od Otce Duch vychází,
apoštoly provází.

Duch ten podá svědectví
o Kristově vítězství.

Celou pravdu nám Duch sdělí,
proto buďme stále bdělí.

Duch Svatý to provede,
do pravdy nás uvede.

Duch oslaví Ježíše,
postaví ho nejvýše.

Duchu, buďme otevření
a on naše žití změní.

Duch, který nás povolává,
celou pravdu víry dává.

Otec, Syn, Duch společně
v jednotě jsou skutečně.

Otec, Syn a Duch,
trojjediný Bůh.

Duch Svatý nás osloví
a Ježíše oslaví.

Co má Otec, má i Ježíš,
také ty, když tomu věříš.

Od začátku se mnou jste,
své svědectví vydejte.

Duch Pravdy vás uvede,
v celou pravdu zavede.

Vše od Otce moje jest,
z mého oznámí vám zvěst.

Kdo v Krista věří, žízeň má,
od něj ať vodu načerpá.

Duch Svatý nemůže být dán
dřív, než oslaven bude Pán.

Duch Pravdy, ten mě oslaví,
z mého vezme, vám oznámí.

Pak až budu u Otce,
pošlu Ducha - Přímluvce.

Vy jste se mnou od počátku,
svědčte o mně, na oplátku.

Měl bych vám říct ještě mnohé,
chápání však máte tuhé.
Nesnesli byste to nyní,
vědět, co pro vás Bůh činí.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.


Na cestě (ve Znojmě)


Příprava těstaTábory FATYMuOtec Nik při ukazovačcePříroda
Sdílet

Související články:
Hesla k evangeliu 3. neděle adventní C (14.12.2018)
Hesla k evangeliu 2. neděle adventní C (08.12.2018)
Hesla k evangeliu na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu (07.12.2018)
Hesla k evangeliu 1. neděle adventní C (01.12.2018)
Hesla k evangeliu na slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus B (24.11.2018)
Hesla k evangeliu 33. neděle v mezidobí B (16.11.2018)
Hesla k evangeliu 32. neděle v mezidobí B (09.11.2018)
Hesla k evangeliu 31. neděle v mezidobí B (03.11.2018)
Hesla k evangeliu 30. neděle v mezidobí B (27.10.2018)
Hesla k evangeliu na svátek Šimona a Judy (27.10.2018)
Hesla k evangeliu 29. neděle v mezidobí B (20.10.2018)
Hesla k evangeliu 28. neděle v mezidobí B (13.10.2018)
Hesla k evangeliu 27. neděle v mezidobí B (05.10.2018)
Hesla k evangeliu 26. neděle v mezidobí B (29.09.2018)
Hesla k evangeliu o svátku sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (28.09.2018)
Hesla k evangeliu o svátku sv. Václava (27.09.2018)
Hesla k evangeliu 25. neděle v mezidobí B (21.09.2018)
Hesla k evangeliu 24. neděle v mezidobí B (15.09.2018)
Hesla k evangeliu o svátku Narození Panny Marie (08.09.2018)
Hesla k evangeliu 23. neděle v mezidobí B (08.09.2018)
Hesla k evangeliu 22. neděle v mezidobí B (31.08.2018)
Hesla k evangeliu 21. neděle v mezidobí B (25.08.2018)
Hesla k evangeliu 20. neděle v mezidobí B (18.08.2018)
Hesla k evangeliu 19. neděle v mezidobí B (10.08.2018)
Hesla k evangeliu 18. neděle v mezidobí B (04.08.2018)
Hesla k evangeliu 17. neděle v mezidobí B (27.07.2018)
Hesla k evangeliu 16. neděle v mezidobí B (21.07.2018)
Hesla k evangeliu 15. neděle v mezidobí B (15.07.2018)
Hesla k evangeliu 14. neděle v mezidobí B (06.07.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (04.07.2018)
Hesla k evangeliu 13. neděle v mezidobí B (01.07.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti sv. Petra a Pavla (29.06.2018)
Hesla k evangeliu 12. neděle v mezidobí B (25.06.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození sv. Jana Křtitele (23.06.2018)
Hesla k evangeliu 11. neděle v mezidobí B (16.06.2018)
Hesla - pašije podle sv. Marka - verze II. (11.06.2018)
Hesla k evangeliu 10. neděle v mezidobí B (09.06.2018)
Hesla k evangeliu 9. neděle v mezidobí B (01.06.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětější Trojice (26.05.2018)
Hesla - pašije podle sv. Marka (24.05.2018)
Hesla k evangeliu 7. neděle velikonoční B (11.05.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nanebevstoupení Páně B (08.05.2018)
Hesla k evangeliu 6. neděle velikonoční B (06.05.2018)
Hesla k evangeliu 5. neděle velikonoční (28.04.2018)
Hesla k evangeliu 4. neděle velikonoční B (20.04.2018)
Hesla k evangeliu 3. neděle velikonoční B (13.04.2018)
Hesla k evangeliu 2. neděle velikonoční (06.04.2018)
Hesla k evangeliu na velikonoční pondělí (01.04.2018)
Hesla k evangeliu na slavnost Zmrtvýchvstání Páně (31.03.2018)
Hesla k evangeliu Bílé soboty (30.03.2018)
Hesla k evangeliu Velkého pátku (30.03.2018)
Hesla k evangeliu Zeleného čtvrtku (28.03.2018)
Hesla k evangeliu Květné neděle B (24.03.2018)
Hesla k evangeliu 5. neděle postní (15.03.2018)
Hesla k evangeliu 4. neděle postní B (09.03.2018)
Hesla k evangeliu 3. neděle postní B (03.03.2018)
Hesla k evangeliu 2. neděle postní B (23.02.2018)
Hesla k evangeliu na svátek stolce sv. Petra (20.02.2018)
Hesla k evangeliu 1. neděle postní B (17.02.2018)
Hesla k evangeliu Popeleční středy (13.02.2018)
Hesla k evangeliu 6. neděle v mezidobí B (09.02.2018)
Hesla k evangeliu 5. neděle v mezidobí B (02.02.2018)
Hesla k evangeliu na svátek Uvedení Páně do chrámu (31.01.2018)
Hesla k evangeliu 4. neděle v mezidobí B (27.01.2018)
Hesla k evangeliu 3. neděle v mezidobí B (20.01.2018)
Hesla k evangeliu 2. neděle v mezidobí B (12.01.2018)
Hesla k evangeliu na svátek Křtu Páně (05.01.2018)
Hesla k evangeliu na slavnost Zjevení Páně (05.01.2018)
Hesla k evangeliu na slavnost Matky Boží Panny Marie (31.12.2017)
Hesla k evangeliu na svátek Svaté Rodiny (30.12.2017)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Štěpána (25.12.2017)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně (25.12.2017)
Hesla k evangeliu Půlnoční (24.12.2017)
Hesla k evangeliu 4. neděle adventní B (23.12.2017)
Hesla k evangeliu 3. neděle adventní B (16.12.2017)
Hesla k evangeliu 2. neděle adventní B (08.12.2017)
Hesla k evangeliu 1. neděle adventní B (01.12.2017)
Hesla k nedělnímu evangeliu - Ježíše Krista Krále cyklus A (27.11.2017)
Nový nápad - hesla k nedělnímu evangeliu (17.11.2017)
| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 19. 05. 2018 | 476 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 403329
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace