Hesla

Hesla k evangeliu 31. neděle v mezidobí B

Konc.tábor Přinášíme zde hesla k evangeliu 31. neděle v mezidobí B. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

Evangelium najdete ZDE.


Zákoník se Krista ptal,
otázku mu těžkou dal.

Zákoník se k Pánu sklání:
"Řekni první přikázání."

Pána svého Boha miluj,
o to srdcem svým usiluj.

Jasná cesta je ti dána:
celou silou miluj Pána.

Pán nám jasně ukazuje,
láska se nám přikazuje.

Miluj druhé jako sebe,
touto cestou běž do nebe.

¨ Není větší přikázání
než milovat bez ustání.

Co je pravda víš,
Izraeli slyš!

Boha s bližním milovat,
tomu se snaž věnovat.

Náš Bůh je jediný Pán,
v tom je základ všeho dán.

Zde je cesta dána,
miluj svého Pána.

Miluj Pána celou duší,
tak to má být - tak se sluší.

Chválím tebe, Mistře,
odpovídáš bystře.

Podle pravdy říkáš nám,
náš Bůh je nejvyšší Pán.

Otázky už nepadaly,
vždyť odvahy postrádali.

Slyšme dnešní ujasnění,
kromě Boha jiný není.

Má to každý věděti:
láska je nad oběti.

Lásku v život uvádějme,
na paměti to vždy mějme.

Co je první přikázání?
Šířit lásku bez ustání.

A tak to má být:
láskou máme žít.

Lásku máme k bližním žít,
hned po Bohu - pak je klid.

Přikázání doufám znáš,
o lásku se stále snaž.

Ježíš nám zde přikazuje,
ať se láska rozhojňuje.

Cestou lásky k nebi směřuj,
jiné cestě nedůvěřuj.

Ježíš to vše vždycky věděl,
proto správně odpověděl.

Sám Bůh nám velí:
Slyš Izraeli!

Hospodin náš Bůh
smývá i náš dluh.

Jediný je On náš Pán,
Hospodin buď uctíván!

Na otázky zákoníka
Ježíš věčnou pravdu říká.

Řekni, Mistře, máš-li zdání,
co je hlavní přikázání?

Přikázání máme mnohá,
první z nich je: Miluj Boha!

Druhé: Miluj bližního,
jako sebe samého.

Žádné další přikázání
není větší pro srovnání.

Miluj Boha, to se sluší,
srdcem, silou, myslí, duší.

Srdcem, myslí, ze vší síly,
miluj Boha v každé chvíli.

Učitel zákona otázku dá:
Které přikázání prvenství má?

Odpověď Pána je ze Zákona
jednoduchá, jakou každý žid zná:
"Slyš, první přikázání toto jest:
Hospodin jediný, mu patří čest!

Miluj ho z celého srdce svého
srdcem, duší, myslí, silou z tvého.

Vždy dávej mu to, co nejlepší máš.
Slyš Izraeli! Vždyť toto tak znáš.

To druhé přikázání jasně zní:
Tak jako sebe miluj i bližní.

Vězte, nejsou větší přikázání
než tato, co vedou k milování."

Správně, Mistře, jsi mi odpověděl,
o tom příkazu lásky jsem vždy věděl.

Hospodin jediný nade všemi,
mít rád bližního je vhodné velmi.

Než oběť či dary Bohu dané,
víc je naše srdce odevzdané.

Na tu rozumnou řeč učitele
mu řekl Pán Ježíš velmi směle:
"K Božímu království nejsi dalek."
Dalšího ptaní se každý zalek.

Učitelé všechno znali,
Ježíše se přesto ptali.

Ježíš Kristus dobře ví,
čím nás všechny osloví.

Ježíš dobře odpověděl,
učitel na to jen hleděl.

Ježíš Kristus zdůrazňuje,
čím se Zákon naplňuje.

Učitel Zákona věděl,
Ježíš správně odpověděl.

Ježíš Zákon cituje,
učitele šokuje.

Ten, kdo správně odpoví,
je už blízko Království.

Miluj Boha, všechno v něm,
potom budeš zachráněn.

Je potřeba nejen vědět,
ale správně odpovědět.

Přikázání dodržuj,
k nebi se tím přibližuj.

Chceš-li jednou dojít k cíli,
miluj Boha ze vší síly.

Už se nikdo nechtěl ptát,
Ježíše tím nachytat.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.
Marie a Petr


TáňaHudba u ohně


Velehrad 2007Velehrad 2007Sdílet

Související články:
Hesla k evangeliu 33. neděle v mezidobí B (16.11.2018)
Hesla k evangeliu 32. neděle v mezidobí B (09.11.2018)
Hesla k evangeliu 30. neděle v mezidobí B (27.10.2018)
Hesla k evangeliu na svátek Šimona a Judy (27.10.2018)
Hesla k evangeliu 29. neděle v mezidobí B (20.10.2018)
Hesla k evangeliu 28. neděle v mezidobí B (13.10.2018)
Hesla k evangeliu 27. neděle v mezidobí B (05.10.2018)
Hesla k evangeliu 26. neděle v mezidobí B (29.09.2018)
Hesla k evangeliu o svátku sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (28.09.2018)
Hesla k evangeliu o svátku sv. Václava (27.09.2018)
Hesla k evangeliu 25. neděle v mezidobí B (21.09.2018)
Hesla k evangeliu 24. neděle v mezidobí B (15.09.2018)
Hesla k evangeliu o svátku Narození Panny Marie (08.09.2018)
Hesla k evangeliu 23. neděle v mezidobí B (08.09.2018)
Hesla k evangeliu 22. neděle v mezidobí B (31.08.2018)
Hesla k evangeliu 21. neděle v mezidobí B (25.08.2018)
Hesla k evangeliu 20. neděle v mezidobí B (18.08.2018)
Hesla k evangeliu 19. neděle v mezidobí B (10.08.2018)
Hesla k evangeliu 18. neděle v mezidobí B (04.08.2018)
Hesla k evangeliu 17. neděle v mezidobí B (27.07.2018)
Hesla k evangeliu 16. neděle v mezidobí B (21.07.2018)
Hesla k evangeliu 15. neděle v mezidobí B (15.07.2018)
Hesla k evangeliu 14. neděle v mezidobí B (06.07.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (04.07.2018)
Hesla k evangeliu 13. neděle v mezidobí B (01.07.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti sv. Petra a Pavla (29.06.2018)
Hesla k evangeliu 12. neděle v mezidobí B (25.06.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození sv. Jana Křtitele (23.06.2018)
Hesla k evangeliu 11. neděle v mezidobí B (16.06.2018)
Hesla - pašije podle sv. Marka - verze II. (11.06.2018)
Hesla k evangeliu 10. neděle v mezidobí B (09.06.2018)
Hesla k evangeliu 9. neděle v mezidobí B (01.06.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětější Trojice (26.05.2018)
Hesla - pašije podle sv. Marka (24.05.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti Seslání Ducha Svatého (19.05.2018)
Hesla k evangeliu 7. neděle velikonoční B (11.05.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nanebevstoupení Páně B (08.05.2018)
Hesla k evangeliu 6. neděle velikonoční B (06.05.2018)
Hesla k evangeliu 5. neděle velikonoční (28.04.2018)
Hesla k evangeliu 4. neděle velikonoční B (20.04.2018)
Hesla k evangeliu 3. neděle velikonoční B (13.04.2018)
Hesla k evangeliu 2. neděle velikonoční (06.04.2018)
Hesla k evangeliu na velikonoční pondělí (01.04.2018)
Hesla k evangeliu na slavnost Zmrtvýchvstání Páně (31.03.2018)
Hesla k evangeliu Bílé soboty (30.03.2018)
Hesla k evangeliu Velkého pátku (30.03.2018)
Hesla k evangeliu Zeleného čtvrtku (28.03.2018)
Hesla k evangeliu Květné neděle B (24.03.2018)
Hesla k evangeliu 5. neděle postní (15.03.2018)
Hesla k evangeliu 4. neděle postní B (09.03.2018)
Hesla k evangeliu 3. neděle postní B (03.03.2018)
Hesla k evangeliu 2. neděle postní B (23.02.2018)
Hesla k evangeliu na svátek stolce sv. Petra (20.02.2018)
Hesla k evangeliu 1. neděle postní B (17.02.2018)
Hesla k evangeliu Popeleční středy (13.02.2018)
Hesla k evangeliu 6. neděle v mezidobí B (09.02.2018)
Hesla k evangeliu 5. neděle v mezidobí B (02.02.2018)
Hesla k evangeliu na svátek Uvedení Páně do chrámu (31.01.2018)
Hesla k evangeliu 4. neděle v mezidobí B (27.01.2018)
Hesla k evangeliu 3. neděle v mezidobí B (20.01.2018)
Hesla k evangeliu 2. neděle v mezidobí B (12.01.2018)
Hesla k evangeliu na svátek Křtu Páně (05.01.2018)
Hesla k evangeliu na slavnost Zjevení Páně (05.01.2018)
Hesla k evangeliu na slavnost Matky Boží Panny Marie (31.12.2017)
Hesla k evangeliu na svátek Svaté Rodiny (30.12.2017)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Štěpána (25.12.2017)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně (25.12.2017)
Hesla k evangeliu Půlnoční (24.12.2017)
Hesla k evangeliu 4. neděle adventní B (23.12.2017)
Hesla k evangeliu 3. neděle adventní B (16.12.2017)
Hesla k evangeliu 2. neděle adventní B (08.12.2017)
Hesla k evangeliu 1. neděle adventní B (01.12.2017)
Hesla k nedělnímu evangeliu - Ježíše Krista Krále cyklus A (27.11.2017)
Nový nápad - hesla k nedělnímu evangeliu (17.11.2017)
| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 03. 11. 2018 | 99 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 402763
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace