Zajímavé...

FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA

Fatima, volné dílo Při svém zjevení v červenci 1917 Panna Maria slíbila, že bude žádat o smírné přijímání o prvních sobotách. Tento slib naplnila, když se 10. prosince 1925 zjevila sestře Lucii ve španělském městě Pontevedra.

Smrt Františka a Hyacinty

Než přikročíme k vylíčení samotného zjevení, zastavme se alespoň krátce u toho, co mu od zjevení Panny Marie v říjnu 1917 předcházelo: Všechny tři děti zažívaly nelehké chvíle. Bylo sice nemálo těch, kteří jim věřili, považovali je za svaté a prosili za přímluvu v různých naléhavým záležitostech. Avšak vedle nich nechyběli ti, kdo je pokládali za lháře a uráželi je. K tomu se přidávaly nesčetné otázky různých lidí, kteří přicházeli na místo zjevení a stále se jich ptali na totéž.

Těmito tazateli byli často kněží. Naštěstí byli mezi nimi i ti, kteří vizionářům nejenom kladli otázky, ale poskytovali jim duchovní oporu. Vedle již dříve jmenovaného Dr. Formigão a olivalského děkana Ferreiry to byl kněz svatého života Francisco da Cruz. Lucie se s ním setkala již dříve, neboť to byl on, kdo se za ni zaručil u fatimského faráře, aby již v šesti letech mohla přistoupit k prvnímu svatému přijímání, a u něhož se poprvé vyzpovídala.

Děti přinášely hrdinské oběti různého druhu. František a Hyacinta pak zvláště prokázali ducha oběti, když se začalo naplňovat Mariino proroctví z června 1917 a oba smrtelně onemocněli tzv. španělskou chřipkou. František podlehl této nemoci jako desetiletý ve středu 4. dubna 1919 ve svém rodném domě v Aljustrelu.

Hyacinta ho brzy následovala: byla převezena do Lisabonu, kde nejprve pobývala v sirotčinci, založeném a vedeném matkou Godinhovou, jež se stala její důvěrnicí, a pak v nemocnici Donna Estefânia, kde zemřela ve svých nedožitých desíti letech v pátek 20. února 1920.

Další proroctví a vidění

Děti projevovaly prorockého ducha a dostávalo se jim jednotlivě dalších zjevení. Hyacinta tak jednou mluvila prorocky s Lucií o druhé světové válce. František měl hrůzné vidění ďábla. Hyacintě se vícekrát zjevila Panna Maria a mimo jiné jí předpověděla její smrt v lisabonské nemocnici.

Avšak především Lucie jako jediná, která přežila, a jež podle prorockých slov Matky Boží z června 1917 měla naplnit své poslání apoštolky k jejímu Neposkvrněnému Srdci, měla mnohokrát během svého života různá vidění. Mezi nimi zaujímá jedno z prvních míst co do času i co do významu výše zmiňované zjevení v Pontevedra.

Zjevení 10. prosince 1925

Lucie, která od  roku 1921 pobývala v koleji ve Vilaru v Portu, kde byla vychovávána sestrami svaté Doroty, se rozhodla stát se řeholnicí. Toužila vstoupit na Karmel, ale na základě příkladu svých vychovatelek zvolila stát se sestrou dorotejkou. Od října 1925 do července 1926 tak pobývala jako postulantka v klášteře sester ve španělském, respektive galicijském městě Pontevedra.

A právě v této době se jí v její klášterní cele zjevila Panna Maria s Ježíškem. Samotná Lucie o tom píše následujícími slovy (přičemž o sobě mluví v třetí osobě):

Dne 10. prosince 1925 se jí v Pontevedra zjevila nejsvětější Panna a vedle ní v zářícím oblaku dítě. Nejsvětější Panna jí položila ruku na rameno a v druhé ruce jí ukázala srdce ovinuté trním. Dítě přitom řeklo: ‚Měj soucit se srdcem nejsvětější Matky, jež ovíjejí trny, jimiž je nevděční lidé neustále probodávají, a nikdo nekoná smírné skutky, aby je odstranil.

Potom řekla nejsvětější Panna:

Podívej se, má dcero, na mé srdce ovinuté trním, jímž je nevděční lidé svým rouháním a nevděčností stále probodávají. Alespoň ty se snaž mne potěšit a řekni, že slibuji přijít na pomoc v hodinu smrti s milostmi potřebnými pro spásu všech těch, kteří se o prvních sobotách po sobě jdoucích pěti měsíců vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí se pět desátků růžence a budou patnáct minut rozjímat o některém z patnácti tajemství růžence.


Svátostný charakter velkého příslibu

Máme zde tedy velký příslib Mariina Neposkvrněného Srdce, jehož dosažení je podmíněno splněním nepříliš obtížných podmínek. Skoro se zdá, jako by se spása prodávala za nízkou cenu. Je však něčím běžným v Boží režii, že malosti prostředků neodpovídá velikost účinků, aby náležitě vyniklo, že jde o Boží účinky. Otec Joaquín María Alfonso mluví v tomto ohledu velmi příhodně o takřka svátostném charakteru velkého příslibu z Pontevedry: jako svátostná znamení (např. voda v případě křtu) neudílejí milost na základě své přirozené síly, nýbrž jedině z Kristova ustanovení, tak i tyto prosté prostředky nabízejí z Božího ustanovení jistou a jednoduchou cestu spásy. (1)

Zjevení Dítěte Ježíše 15. února 1926

Začalo období dešťů a v Galicii prší opravdu vydatně. Bylo třeba vyčistit stoky a matka představená dne 15. února 1926 pověřila touto prací Lucii, aby vyzkoušela její pokoru. Jaké však bylo její překvapení, když viděla, že se Lucie nevrátila rozmrzelá, nýbrž zářící radostí. Hned jí vyložila důvod: během její práce se jí zjevilo Dítě Ježíš. Už před několika měsíci předtím potkala v zahradě kláštera dítě, které se snažila naučit modlitbu Zdrávas Maria. Protože dítě zůstávalo potichu, doporučila mu, aby každý den chodilo do kostela Panny Marie a modlilo se: „Ó, má nebeská Matko, dej mi své Dítě Ježíše!

Toto Lucie na radu své představené vylíčila ve svém dopise otci Manuelovi Pereirovi Lopesovi, který byl jejím zpovědníkem v Portu. V něm také následně popsala své únorové zjevení:

Dne 15. února jsem tam šla jako obvykle a našla tam opět dítě, jež se mi zdálo totéž, které jsem potkala posledně, a tak jsem se jej ptala: ‚Žádalo jsi naši nebeskou Matku o Dítě Ježíše?‘ Dítě se na mě podívalo a řeklo: ‚A ty, rozšířila jsi ve světě to, o co tě žádala nebeská Matka?‘ A v tomto momentě se proměnilo v zářící Dítě.

Lucie Ježíši sdělila své těžkosti se šířením pobožnosti prvních sobot a ten ji ujistil: „Je pravda, že tvoje představená sama nic nezmůže, ale s mou milostí může udělat všechno.“ Pak jí Pán také odpověděl na dotaz, zda lidé mohou přistoupit k svaté zpovědi v rozmezí osmi dnů kolem první soboty: „Ano, a mohlo by to být ještě déle za předpokladu, že když mě přijímají, jsou ve stavu milosti a mají v úmyslu odčinit urážky vůči Mariinu Neposkvrněnému Srdci.“ A na Luciinu otázku: „Můj Ježíši, a co když někdo zapomene tento úmysl vzbudit?“, řekl: „Mohou jej vzbudit při další zpovědi, využít příležitosti jít co nejdříve ke zpovědi.

Jak vhodně poznamenává otec Alonso: „Zjevení z Pontevedry […] jsou jediná, jež jsou svázána s Fatimou jako naplnění se svým příslibem. […] Pouť do Fatimy se tudíž jeví jako nedokončená bez pouti do Pontevedry.“ (2)

P. Štěpán Maria Filip OP

Poznámky
1 Srov. La Gran Promesa del Corazón de María en Pontevedra. 3. ed. Madrid: Centro Mariano, 1977, s. 35–42.
2 Tamtéž, s. 20–21.


Převzato z MONITOR č. 20(2017 (29. 10. 2017), str. 6-7,

Lucia dos Santos. Public Domain

Sdílet

Související články:
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (12.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (12.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (29.04.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (24.04.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (18.09.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 29. 10. 2017 | 2927 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Monitor 20/2017
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1103 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (782 hl.)
 
Je to bláznovství (782 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (830 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1048 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (835 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (735 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 6115
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace