Zajímavé...

FATIMA: PRAMENY A LITERATURA

děti z Fatimy, volné dílo, wikipedia K úvodním zastavením našeho fatimského cyklu patří i dnešní pojednání o pramenech a české literatuře, z nichž můžeme čerpat poznání fatimského zjevení.

Paměti sestry Lucie

Mezi prameny o Fatimě zaujímá první místo šest vzpomínek, které postupně zaznamenala jedna z vizionářek, sestra Lucie. První vzpomínka vznikla v souvislosti s exhumací neporušeného těla Hyacinty 12. září 1935. Mons. José Alves Correia da Silva, biskup v Leirie, poslal jeho fotografi i sestře Lucii. V následujícím děkovném dopise mu Lucie popsala ctnosti své sestřenice. Biskup jí proto nařídil, aby sepsala vše, co ví o životě Hyacinty, což Lucie splnila kolem Vánoc 1935.

Protože v této vzpomínce byla zajímavá data o zjevení, přikázal biskup z Leirie Lucii, aby napsala svůj životopis. Lucie tak učinila v listopadu 1937 a v této druhé vzpomínce píše také o zjeveních Panny Marie a poprvé o zjeveních anděla v roce 1916, o nichž předtím mlčela.

Podobně vznikla i třetí vzpomínka z 31. srpna 1941. V souvislosti s připravovanou knihou o Hyacintě nařídil biskup z Leirie Lucii, aby sepsala vše, co si zapamatovala o životě své sestřenice. Jak uvádí samotná Lucie, tento příkaz ji zasáhl do hloubi duše jako paprsek světla, protože jí říkal, že přišel čas, aby vyjevila první dvě fatimská tajemství. Ona tajemství spolu s vylíčením jejích účinků na Hyacintu se tedy stala obsahem třetí vzpomínky.

Obdobně tomu bylo i se čtvrtou vzpomínkou z 8. prosince 1941: opět je to biskup z Leirie, kdo na základě tlaku kanovníka Galamby de Oliveiry přikazuje Lucii, aby sepsala vše. Ve čtvrté vzpomínce se tak setkáme s vylíčením Františkovy povahy, zjevení anděla i Panny Marie a s novými vzpomínkami na Hyacintu.

Poslední dvě vzpomínky napsala sestra Lucie mnohem později na žádost Mons. Luciana Guerry, rektora fatimské svatyně. Pojednává v nich o svých rodičích: v páté vzpomínce z roku 1989 o svém otci a v šesté vzpomínce z roku 1993 o své matce.

Co se týká českého vydání vzpomínek, kniha Luise Kondora Zůstaň matkou (Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1979) obsahuje překlad prvních čtyř vzpomínek a kniha Sestra Lucie hovoří o Fatimě (Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 1994) k nim připojuje překlad páté vzpomínky. Šestá vzpomínka dosud přeložena nebyla. Z pamětí sestry Lucie vychází do značné míry brožurka *Fatima 1 (Praha: Paulínky, 2017).

Literatura - Základní příručky

Popis samotných zjevení Panny Marie spolu s nástinem toho, co s nimi bylo spojeno, najdeme v knihách Casimira Barthase (1884–1973) a Luize Gonzagy Ayrese da Fonseca (1878–1963). Jejich díla o Fatimě se dočkala po celém světě mnoha vydání a překladů, takže mohou být označena za klasická ve svém oboru. Od prvně jmenovaného byla vydána česky kniha Pod sluncem Fatimy (Praha: Vincentinum, 1945). Fonsecovo dílo Divy Fatimy (Le meraviglie di Fàtima) bylo česky nejprve publikováno pod názvem Fatima volá (Praha: Vlast, 1948) a poté pod titulem Fatima: Maria hovoří k světu (Český Těšín: Cor Jesu, 1993). Také do značné míry ovlivnilo knížku Jiřího Pustějovského Růžencová Královna z Fatimy (Frýdek:Exerciční dům, 1947). Kanovník Barthas své dílo dále přepracovával a doplňoval o díla další a totéž se víceméně týká i spisu Fonsecova. Určitým nedostatkem jejich českých edicí je tak to, že z těchto jejich nejnovějších podob nevycházejí. Dalším dílem obdobného charakteru, jemuž se také od jeho prvního italského vydání v roce 1943 dostalo nesčetných vydání a překladů, je kniha Mons. Icilia Feliciho (1891–1965) *Fatima (Brno: Salve Regina, 1994, dotisk 2000).

K těmto klasickým příručkám o Fatimě můžeme ještě přiřadit knihu Zjevení Panny Marie ve Fatimě od Wolframa Mantkeho (Praha: Societas Fatima, 2000), vydané podruhé pod názvem Panna Maria mluví ve Fatimě (Koclířov u Svitav: Fatimský apoštolát v ČR, 2007), a dílo brazilského znalce Fatimy Antonia Borelliho Machada Fatima: Poselství tragédie nebo naděje? (Roma: Luci sull’Est, 2003). Kniha Květen ve Fatimě od kanovníka Jaroslava Kulače (Praha: V. Kotrba, 1946) se pak věnuje našemu tématu formou 32 májových promluv.

Fatimští vizionáři

O fatimském zjevení v širším kontextu životních osudů jeho tří vizionářů pojednává biografie *Pasáčci z Fatimy od portugalského kněze Manuela Fernanda Silvy (Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl.,2012). Fatimským pasáčkům věnoval také jednu ze svých četných novén jezuita Michal Altrichter: *Novéna k fatimským dětem (Olomouc: Refugium, 2017).

Jan Pavel II. a třetí fatimské tajemství

Vztah mezi Fatimou a papeži, zvláště svatým Janem Pavlem II., popisuje kniha *Fatimské tajemství a Jan Pavel II. od portugalské novinářky Aury Miguelové (Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2008). S pontifikátem tohoto papeže je spojeno zveřejnění třetího fatimského tajemství v roce 2000. Oficiální dokument Kongregace pro nauky víry Fatimské poselství, obsahující vedle samotného tajemství teologický komentář kardinála Ratzingera a další texty, byl otištěn česky jak v právě uvedené knize Miguelové, tak samostatně v červené řadě publikací České biskupské konference (v roce 2000).

Třetímu fatimskému tajemství je také dedikována knížka Poslední tajemství z Fatimy od Cristy Kramer von Reisswitz (Praha: Dobra, 2000).

Publikace Františka Presse

Velký mariánský ctitel František Press (1932–2004) publikoval ve svém Mariánském nakladatelství v Brně knihu o mariánských zjeveních Maria… (1991), jejíž jedna kapitola je věnována Fatimě. Tato kniha byla následně doplněna o dodatky, z nichž se týká Fatimy hned první dodatek Na prahu Kristova Království (1992).
Tentýž autor vydal knihu o mariánských vizionářkách Děvečky Boží (1992), jejíž jedna část vypráví o sestře Lucii.

Publikace Fatimského apoštolátu

Od devadesátých let působí u nás pod vedením Mons. Pavla Dokládala Světový fatimský apoštolát, jehož centrem se stává Českomoravská Fatima v Koclířově u Svitav. Plodem jeho působení jsou i publikace o Fatimě: Fatima a Panna Maria na konci druhého tisíciletí (Svitavy: Trinitas, 1992); Maria putuje zeměmi všech světadílů na konci druhého tisíciletí (Koclířov 1999); Díkůvzdání Fatimy (Koclířov 2003), vydané u příležitosti putování sochy Panny Marie Fatimské v naší zemi; Památník Anděla pro Českou republiku (Koclířov 2013) a nakonec dvousvazková publikace *Fatima, naše naděje (Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2017), uveřejněná u příležitosti letošního stého jubilea.

P. Lect. PhDr. Štěpán Maria Filip OP, Th .D

Pozn: 1 Knižní tituly označené * jsou ještě k dostání v knihkupectvích.

Převzato z MONITOR č. 9/2017, str. 7 - 8

Andreas Praefcke, CC BY 3.0, en.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (12.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (12.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (29.04.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (24.04.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (18.09.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 10. 05. 2017 | 4373 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Monitor 9/2017
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (999 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (725 hl.)
 
Je to bláznovství (731 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (782 hl.)
 
Dost se o to zajímám (985 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (785 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (687 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5694
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace