Bude a zveme!

Cyrilometodějská pouť 2013

V jubilejním roce 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje zveme na XXXII. ročník Cyrilometodějské pouti 2013. Plakátek ke stažení zde! Download...

Levý Hradec – Chotěboř - Žďár n.S. - Tišnov – Velehrad
anebo Nový Jíčín – Svatý Hostýn – Štípa – Velehrad

Pozvánka na etapovou pěší pouť po stopách těch, kdo k nám na Moravu a do Čech přinesli křesťanskou víru a na poděkování za dar víry

Pořádá Národní rada Sekulárního františkánského řádu a společenství cyrilometodějských poutníků

Cyrilometodějská pouť Levý Hradec - Velehrad 2013 je ve svém závěru v srpnu spojená s Poutí na Velehrad (XII. ročník), kterou pořádá Matice velehradská, a řada moravských farností.
Všechny proudy směřují na Velehrad.

Aktuální informace najdete na Internetu: www.poutnik-jan.cz

CMP se chodí vždy ve třetím víkendu měsíce.

Itinerář a rozpis jednotlivých etap

I. etapa sobota 16. 2.
Zahájení tradiční mši svatou v 9,30 hod v kostele sv. Klimenta – UBI CHRISTIANITAS INCEPTA EST. Celebruje biskup Mons. Karel Herbst,OSB.
Trasa: Levý Hradec – Praha Troja – Karlín kostel sv. Cyrila a Metoděje –Žižkov – Strašnice (stanice metra Skalka)
20km

Doprava na Levý Hradec vlakem z Masarykova nádraží v 8,40 hod (na zastávku Roztoky-Žalov) – 8.59 hod (a pak pěšky do kopce). Nebo autobusem č. 340 z Dejvické (u kulaťáku v ul. Jugoslávských partyzánů) v 8,20 hod – Levý Hradec 8,40 hod.
Nocleh pro přespolní možný u spolupoutníků z Prahy.


II. etapa neděle 17.2.
Zahájení mši svatou v 9,00 hod v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně.
Odchod ze stanice metra Skalka v 11.00 hod.
Trasa: Praha – Strašnice – Hostivař – Dolní Měcholupy – Dubeček –Netluky – Březí – Babice –Mukařov
24 km


III. etapa sobota 15.3.
Mukařov – Konojedy - Uhlířské Janovice
32 km
Doprava do Mukařova autobusem ze stanice metra C Háje v 7.30hod. Odchod Z Mukařova v 8.00hod. Nocleh na faře v Uhlířských Janovicích (spacáky).


IV.etapa neděle 18.3.
Uhlířské Janovice – Třebětín
24 km
Doprava z (Prahy do Uhlířských Janovic vlakem ze stanice Praha hl. v 6.29 hod (s přestupem v Čerčanech a Ledečku)


V.etapa sobota 20.4.
Třebětín – Čihošť - Habry
21 km
Podrobnosti o této i následujících etapách sdělíme 2.-3.týdny předem.


VI. etapa neděle 21.4. Habry - Chotěboř
18 km


VII. etapa sobota 18.5. Chotěboř – Škrdlovice
27 km


VIII. etapa neděle 19.5. Škrdlovice -– Žďár n. S. – Obyčtov
18 km


IX. etapa sobota 22.6. Obyčtov - Křižanov
17 km


X. etapa neděle 23.6. Křižanov- Tišnov
27 km


Následující etapy se jdou společně s XII.ročníkem moravské poutě na Velehrad:
XI. etapa středa 21.8. Tišnov - Křtiny
33 km


XII. etapa čtvrtek 22.8 Křtiny - Milonice
33 km


XIII. etapa pátek 23. 8. Milonice – Sv. Klimentek -Boršice
33 km


XIV. etapa sobota 24. 8. Boršice – Velehrad
8 km


Předpokládáme , že ve všech etapách bude doprovodné vozidlo zajišťovat přepravu zavazadel.

Naše sesterská – moravská větev XXII. ročníku Cyrilometodějské pouti začíná v Novém Jičíně ve Španělské kapli 24. února ve 13.00 (v následující neděli po společném zahájení na Levém Hradci).

DUCHOVNÍ TÉMA XXXI ročníku:
Víra a věrnost (v 1. části do Tišnova)
Využijeme přitom Novenu k blahořečení čtrnácti pražských mučedníků, kterou vydali bratři františkáni. Novenu si lze zakoupit v knihkupectví sester Paulinek (u kostela Panny Marie Sněžné). Publikace bude též k dispozici při zahájení na Levém Hradci.
Ve 2.části (z Tišnova)bude společné téma pro všechny trasy: Věřím v Boha.

Závěrečnou mši svatou na Velehradě bude sloužit Mons. Viliam Judák, biskup nitranský.

Vážení přátelé cyrilometodějské pouti!
Máme radost, že s námi letos opět chcete putovat z Levého Hradce až na Velehrad. A také ty z Vás, kteří se pouti nemůžete zúčastnit pěšky, ale chcete se s námi podílet na modlitbě, prosíme, abyste se s námi modlili vždy v den pouti, a to všechny růžence.
Modlíme se je na tyto úmysly:
Dopoledne
Radostný růženec - za církev České republice, na úmysly našich biskupů a za farnosti, jimiž procházíme, za nová kněžská povolání
Růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě,
V poledne se modlíme Anděl Páně, se zastávkou u nějakého kříže nebo kapličky (a pod.)
Odpoledne
Bolestný růženec - za nás poutníky, naše blízké, na naše úmysly
Slavný růženec - za církev ve světě, na úmysly svatého otce Benedikta XVI.
V neděli slavíme mši svatou obvykle v místě, odkud vycházíme. A tam, kde jsme ubytováni se modlíme večerní a ranní chvály.

Význam cyrilometodějské myšlenky dnes v „plnosti času“21. století

Na začátku těchto poutí (v roce 1982) předložila skupina pražských sekulárních františkánů otci kardinálovi Františku Tomáškovi spolu návrhem následující zdůvodnění etapového putování, které je aktuální i dnes v 21. století:
1/ aby v naší zemi – v této době byla rodným jazykem vzdávána čest Bohu a přinášena mu oběť
2/ aby bylo vnášeno světlo víry do našich rodin, škol i pracovišť
3/ abychom žili slova evangelia v každodenním životě
4/ abychom si v našem národě vyprošovali kněžská a misijní povolání
5/ abychom si uvědomovali, že problémy evropských národů jsou i v současné době obdobné a že je třeba řešit v jednotě mezi sebou a v jednotě s Kristem
6/ aby v duchu cyrilometodějské myšlenky tato společnost byla naplněna touhou po míru a po spolupráci.

A proto za rozšíření této cyrilometodějské myšlenky tak, jako v uplynulých 31 ročnících chceme i letošním jubilejním roce přinést oběť námahy (tj. vzdát se lenosti), času (obětovat 14 dní na tento úmysl) i finanční ( náklady spojené s cestováním). A pod ochranou sv. Cyrila a Metoděje se chceme vydat na pouť z Levého Hradce na Velehrad. A nabízíme i vám: Pojďte s námi na Velehrad! Třeba jen jeden kilometr. A pokud se chcete zúčastnit duchovně – v modlitbách napište nám; budeme se modlit i my za vás a rádi vás budeme informovat o průběhu poti.

Kontakty na organizátory "pražské" větve pouti:
Libor Gottfried: 739 389 158 e-mail: L.Gottfried@seznam.cz
František Reichel: 725 939 385 e-mail: f.reichel@volny.cz
a letáčky bude pro Vás rozesílat: Uršula Janků: 731 604 392 e- mail: Ursula.Janku@seznam.cz nebo pevná linka: 286 891 447

„novojičínské“ větve pouti:
Zdenka Urbanová 723 939 995 e- mail: zdenka.urbanova@atlas.cz
Celkové i aktuální informace jsou též webových stránkách:
www.poutnik-jan.cz a www.sfr.cz

Závěrečná modlitba:
"Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen."


soluňácké logo k přípravě na jubileum CM 2013

Sdílet

Související články:
Modlitba ke svatým Cyrilovi a Metodějovi (04.07.2019)
Misie soluňských bratří byla službou celé Evropě (04.07.2019)
14. února - výročí blažené smrti sv. Cyrila (15.02.2017)
Dva červencové svátky, dvě letošní kulatá výročí (26.06.2015)
Film Cyril a Metoděj - apoštolové Slovanů v kině Svět ve Znojmě (03.02.2014)
Premiéra dokumentárního filmu Cyril a Metoděj (03.07.2013)
Videoklip písně Kráčí (23.06.2013)
Oslavy 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Hradišti (15.06.2013)
Výstava Diecézního muzea v Brně: KOTVA A PRAMEN (04.06.2013)
Čteme Písmo svaté (08.04.2013)
Newsletter 3/2013 - cyrilometodějské jubileum 2013 (23.03.2013)
II. ročník soutěže mladých filmařů Velehradská kamera (16.02.2013)
Poutní zájezd k 1150. výročí příchodu sv. Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu (14.01.2013)
Soutěž pro děti školního věku o sv. Cyrilu a Metodějovi (13.01.2013)
Hlasujte pro knihu o sv. Cyrilu a Metoději (06.11.2012)
Sedmipočetníci - svatí učedníci svatých (24.10.2012)
Přípravy na oslavy cyrilometodějského jubilea v roce 2013 (23.09.2012)
Velkofilm Cyril a Metoděj (15.06.2012)
Život a poselství svatých Cyrila a Metoděje - samolepky pro děti (12.05.2012)
Kniha o svatém Cyrilu a svatém Metodějovi (11.04.2012)
Přednáška Životní příběh Cyrila a Metoděje v Brně - Líšni (31.03.2012)
Návštěva u cyrilometodějek (28.10.2011)
Homilie P. Petra Piťhy pronesená při Zimní pouti na Velehradě 13. 2. 2011 (25.02.2011)
863 (24.02.2011)
Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří 2011 (20.02.2011)
Ještě 888 dní... Přidejte se k modlitbě (04.02.2011)
Biblický program Vezmi a čti (13.01.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „Vezmi a čti“ (06.09.2010)
Zajímavý pohled Benedikta XVI. na svatého Cyrila a svatého Metoděje (29.08.2010)
Oslavy Cyrilometodějského jubilea 2013 (29.08.2010)
Proglas - Konstantinův předzpěv ke staroslověnskému překladu Písma (24.08.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 19. 01. 2013 | 5584 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 412261
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace