Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

červenec 2011 Článek, který pro fatym.com připravil pan Karol Dučák, nabízí hlubší pohled na svaté přijímání - eucharistii - živou Přítomnost Pána Ježíše mezi námi. Podtrhuje její důležitost pro Církev, ale i pro každého z nás, přibližuje různé pohledy a nabízí dějinný přehled o tom, jak často se v minulosti ke svatému přijímání přistupovalo.

Ukaz("text"); ?>