Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: ACEB-2019-03 01 Pastýřský list - počatý život, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

pixabay.com/ Drazí bratři a sestry, zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem.

Ukaz("text"); ?>