Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Sarleinsbach Pfarrkirche - Immaculata 5 Schlange.jpg, Wolfgang Sauber, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org Jak bylo zázračné početí, tak byl zázračný porod nejsvětější Marie: ona z nadpřirozeného zásahu porodila Syna Boha a zůstala pannou.
Papež Hormizdas upřesňuje, že Boží Syn se stal Synem člověka, tedy jako člověk se narodil v čase a lidským způsobem při svém zrodu otevřel lůno matky (srov. Luk 2,23), z moci Boha však nezrušil matčino panenství (DS,368)

Ukaz("text"); ?>