Boží Tělo v Lahošti

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Adoptivní farnost, Vydáno dne: 18. 06. 2018

Také v adoptivní farnosti Jeníkov, konkrétně v kapli Panny Marie v Lahošti, jsme společně prožili slavnost Božího Těla.





V pondělí 11.6. 2018 jsme se vydaly z Moravy do adoptivní farnosti Jeníkov v severních Čechách, abychom zde prožili spolu s místními věřícími slavnost Božího Těla a pak následně setkání na faře v Jeníkově nad Písmem svatým.

V kapli Panny Marie byla nejprve sloužena mše svatá, které se zúčastnili také družičky z farnosti Jeníkov a také místní mládež. Otec Marek nám v kázání vysvětlil, o co vlastně při Božím Těle jde a co je jeho podstatou. Po mši svaté byla krátká modlitba v kostele před vystavenou Nejsvětější svátostí a pak jsme se v průvodu vydali ke dvěma oltářům, které byli přichystané v obci Lahošť. Společně jsme zpívali žalmy a veřejně se přiznávali ke své víře a také místním jsme vyprošovali Boží požehnání.









Také letos mohl Pán Ježíš procházet po krásném koberci z květin, který mu připravili místní družičky, když šli před Pánem Ježíšem a sypali na cestu květiny, které připravily místní ženy.

Celá slavnost se nesla ve svátečním duchu a jsme rádi, že jsme se ji mohli zúčastnit a společně s místními prožít tyto krásné chvíle s Pánem Ježíšem.







Bože, tys nám daroval pravý nebeský chléb, posiluj nás tímto nebeským pokrmem, abychom v tobě stále žili a v poslední den byli slavně vzkříšeni. Skrze Krista našeho Pána.






Na faře v Jeníkově pak pokračovalo setkání nad Písmem svatým, kde jsme se zamýšleli nad evangeliem 11.neděle v mezidobí.

Bohu díky, za tento společně prožitý den na severu Čech, v naší adoptivní farnosti Jeníkov