Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: http://modlitba.sk/, Vydáno dne: 12. 06. 2018

Margherita Maria Alacoque, Giovanni Destefanis, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org Světice, které Vám představíme, byly obdařeny vizemi o Nejsvětějším Srdci Ježíšově. Jedna z nejmilejších zbožností v Katolické církvi je zaměřena na Nejsvětější Srdce Ježíšovo. I když je hluboce zakořeněná v Písmu, samotná oddanost nebyla až tak známá, dokud různí svatí vizionáři neohlašovali, že viděli Ježíše a Jeho milované Srdce.

Tyto vize uznala Církev za autentické. Zaslouží si pozornost, protože odrážejí celé tajemství Krista, úplnost jeho existence. Jeho osoba je považována v nejintimnější podstatě za Syna Božího, nestvořenou moudrost, nekonečnou lásku, spásu a posvěcení lidstva. Nejsvětější Srdce Ježíše Krista je vtělené Slovo, Spasitel, vnitřně obsahující v Duchu nekonečnou božskou lásku k Otci a bratřím."

Svatá LUTGARDA z Aywières

Sv. Luitgarda s Kristem, volné dílo,


Narodila se v 12. století. Vstoupila do benediktinského kláštera, kde začaly i její vize s Ježíšem a jeho probodeným Srdcem. V jedné z nich zažila "výměnu srdcí", když se jí Ježíš zeptal: "Co tedy chceš?" Řekla: "Chci tvé srdce." Ježíš odpověděl: "Chceš mé srdce? Já pak také chci tvé srdce." Lutgarda potom prohlásila: "Vezmi si ho, drahý Pane. Ale vezmi ho tak, aby láska Tvého Srdce mohla být smíšená a sjednocená s mým vlastním srdcem. Abych mohla mít v Tobě své srdce a mohlo vždy zůstat pod Tvou ochranou."

Svatá Mechtilda z Hackebornu

Mechtilda z Hackebornu, volné dílo, commons...


Tato svatá žila ve 13. století. Za celý svůj život dostala sv. Mechtilda, benediktinská mniška z Německa, velmi mnoho vidění Ježíše. Svědčí o tom i kniha, ve které byly sepsány všechny její zážitky se Spasitelem. Jednoho dne se jí zjevil Ježíš držíc v pravé ruce tuto knihu tulíc si ji ke svému srdci. Políbil ji a řekl jí: "Vše, co je v této knize, proudí z mého Božského Srdce a vrací se zpět k němu." Ježíš jí také řekl: "Hned ráno pozdrav mé Srdce svým prvním dobrým skutkem a nabídni mi ho jako oběť. Kdokoliv sténá hlasem svého srdce ke mně, přitahuje mě k sobě."

Svatá Gertruda Velká

Gertruda začala přijímat nebeské vize ve věku 25 let, když žila v benediktinské komunitě ve 13. století. Jednoho dne viděla svatého Jana Evangelisty a Ježíše. Božský Spasitel ji pozval, aby si položila hlavu na jeho Srdce. Přitom si povídala s Janem a ptala se ho: "Milovaný v Pánu, když jsi odpočíval na hrudi našeho Spasitele během poslední večeře, i tebe těšil ten harmonický tlukot srdce, který nyní oblažuje mou duši?" Jan odpověděl: "Ano, slyšel jsem ho a mou duši pronikla sladkost až do jejího samého nitra." Gertruda se zeptala: " Proč si tedy ve svém evangeliu hovořil tak málo o milujících tajemstvích Ježíšova Srdce?" On odpověděl: "Mým úkolem bylo psát o Věčném Slově ... ale slova o blaženém tlukotu Nejsvětěšího Srdce byla vyhrazena pro pozdější časy, když časem unavený svět, vychladlý v lásce k Bohu, může být zahřátý tím, že naslouchá tímto tajemstvím."

Svatá Markéta Marie Alacoque

V roce 1673 měla francouzská řeholnice Markéta Marie Alacoque vizi Ježíše, kde ji požádal, aby Církev uctívala jeho Nejsvětější Srdce. Mezi sliby, které Ježíš zvěstoval svaté Markétě Marii, bylo i toto: "Mé srdce přetéká milostmi. Slibuji, že požehnám svou mocnou láskou všechny, kteří v první pátek v devět po sobě následujících měsíců přistoupí ke sv. přijímání. Také jim udělím milost poslední lítosti nad svými hříchy: nezemřou bez mé milosti ani bez přijetí svátostí a mé srdce bude jejich bezpečným útočištěm v poslední hodině."

Zdroj: aleteia.org


Převzato z http://modlitba.sk/?p=12713, článek z 11. 6. 2018 naleznete zde.St_Margaret Mary Alacoque, volné dílo, commons..