Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.vojtechkodet.cz, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

CC0 Creative Commons, pixabay.com Když se Maria stala Bohorodičkou, její životní úděl se navždy spojil s údělem jejího Syna. Proto není divu, že odporování Kristu proniká i Mariinou duší (srov. Lk 2,34-35), a že když Syn svým posláním lidi rozděluje (srov. Mt 10,34-36), Mariina úloha s sebou ponese podobné následky. A tak jsme svědky situace, kdy se i křesťané mezi sebou navzájem přou o místo, jež by mělo být Ježíšově Matce přiřčeno. Na dokreslení snad stačí následující dvě výpovědi, vybrané záměrně pro jejich radikální vyostření:

Ukaz("text"); ?>