Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Momentmal, CC0 Public Domain, pixabay.com Přinášíme 3. část z cyklu kázání P. Jaroslava Jiráska Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva, která je věnována tématu smrti v Novém Zákoně.

Bůh smrt nechtěl ani ji nestvořil. Potvrzuje to i Nový Zákon. List Římanům (5,12) také připomíná, že „skrze jednoho člověka (Adama) přišel na svět hřích a s hříchem pak přišla smrt.

Ukaz("text"); ?>