Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Tama66, CC0 Public Domain, pixabay.com V dokumentech Druhého vatikánského koncilu je bezpochyby velké množství brilantních myšlenek, které navazují na tradici Katolické církve od počátku její existence. Přesto mnozí odpůrci koncilu mají nepřekonatelný problém s určitými pasážemi koncilních dokumentů. Mezi dokumenty koncilu, které u nich upadly v nemilost, je také deklarace Nostra aetate, která má ambici nově definovat vztahy Katolické církve k nekřesťanům. Není to však věroučný, ale spíše pastorační dokument, jakási „metodická pomůcka“ při rozvíjení dialogu Katolické církve s nekřesťany.

Ukaz("text"); ?>