Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: http://svetlomariino.com/sk/, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

SAJ-FSP, CC0 Public Domain, pixabay.com Panna Maria ve svém hymnu Magnificat říká: "... můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici" (Lk 1, 47-48). V tomto Mariině chvalozpěvu můžeme nejlépe vidět způsob Božího působení. Takové Boží působení Panna Maria zakusila ve svém životě. I ona byla malá, pokorná. Z lidského pohledu byla zcela obyčejným dívkou v Nazaretu. Ale Boží pohled je jiný než lidský.

Ukaz("text"); ?>