Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Pohľad z Baziliky sv. Petra,  Jacopo Prisco, CC BY-SA 3.0 V závěrečném pokračování autor poukazuje na to, že satan stále úspěšně používá tutéž metodu svádění člověka, jakou použil už u prvních lidí: Budete jako Bůh.
Ano, lidská pýcha, ateismus, kultura konzumu, blahobytu, moderních technologií bez Boha nutně vede ke zkáze.
Je zde zmíněn rok 1968 jako rok přelomový, rok sexuální revoluce, studenských nepokojů, nástupu feminismu, ale také vydání encykliky Humanae Vitae...
Přes všechny útoky Zlého však musí Církev zůstat strážkyní svěřené neměnné pravdy a ukazovat lidstvu cestu do budoucnosti.

Ukaz("text"); ?>