Proč sa tak démoni bojí Panny Marie? - aneb k čemu dospěl (bývalý) protestant

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.lifenews.sk, Vydáno dne: 04. 09. 2016

stux, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Otec Gabriele Amorth je fascinující člověk. Tento postarší italský kněz ještě do nedávna sloužil jako hlavní exorcista pro římskou oblast, do které spadalo okolí Vatikánu. Jak exorcista již viděl všechno možné. O těchto svých zkušenostech napsal dvě knihy, které byly přeloženy do angličtiny. První je Exorcista vypráví svůj příběh (An Exorcist Tells His Story) a druhá je Exorcista: Další příběhy (An Exorcist: More Stories).

Jak jsem již řekl, je to pozoruhodný člověk a já jsem se vždy zajímal o nadpřirozené jevy. Bylo tomu tak dokonce ještě předtím, než jsem se stal křesťanem. I existence démonů mě zaujala ještě předtím, než jsem se přidal ke katolické církvi. Takže je samozřejmé, že mě Amorthova práce přitahovala. Avšak něco v jeho dílech mě jako protestanta trápilo.
,br> Bylo tam něco o Marii. (O té dobré Marii, vím).

Společenství svatých a křesťanská církev

Ale vážně tam bylo něco o Panně Marii. Amorth si dal záležet na vyzvednutí Mariiny účasti při exorcismu. Byla totiž jeho součástí a velmi podivuhodnou, alespoň to tak vypadá. Pokud se do toho Maria skutečně zapojila tak, jak to tvrdí Amorth, pak to samo o sobě říká něco důležitého o klíčových katolických doktrínách. Znamená to, že některé z nich by mohly být pravdivé.

A od nich závisí hodně, tak mě nechte vysvětlit vám to.

Katolická církev, jakož i všichni křesťané, věří ve Společenství svatých. Církev tvrdí, že zesnulí křesťané křesťany zůstávají i po smrti. V nebi nejdou někam pryč do kouta. V knize Zjevení je zobrazeno, že se shromáždí kolem oltáře a posílají dále naše modlitby, ke kterým přidávají i ty své. Jednoduše řečeno, modlí se za nás. Pro protestantské křesťany to může znít radikálně, ale toto je víra církve již od doby prvních písemných zmínek. Dá se tedy jít po jejich stopách až do doby nejstarších křesťanských tradic.

Místa smrti Petra a Pavla byly již od počátku velmi uctívány jako důležitá místa.

Přesvědčení, že zesnulí křesťané nepřestávají být součástí Kristova těla, bylo zakomponováno již v rané křesťanské církvi. Dnes však tomuto přesvědčení věří jen katolické a ortodoxní církve. Tito zesnulí se mohou za nás modlit stejným způsobem, jakým se my křesťané modlíme zde na zemi jeden za druhého.

Co to má ale společného s Pannou Marií?

Už bylo řečeno, co to s ní má společného. I Maria byla v historii křesťanství po většině vnímána jako neuvěřitelně důležitá osoba. Konec konců, je Matkou Boží a její "ano", které dala Bohu, spolu s jejím rozhodnutím být součástí Božího plánu spásy, přinesly vykoupení pro celou lidskou rasu. Očividně je důležitá. A pokud jsou křesťané po smrti i nadále součástí Kristova těla a modlí se za nás v našem jménu, podobně jako to dělají i naši bratři a sestry zde na Zemi, tak je samozřejmé, že i Maria může mít v nebi důležitou roli.

Katolická teologie tedy dospěla k jednoduchému závěru. Zesnulí křesťané se za nás nadále modlí a působí jako Kristovo tělo. Maria je vlastně zesnulý křesťan. Tedy i ona se stále za nás modlí a slouží jako součást Kristova těla.

Takže kdy se Maria zapojuje do exorcismu?

Exorcismus je v katolické církvi rituál, který má předepsané kroky, liturgii a i gesta. Modlitby jsou v první řadě zaměřené na připomenutí posedlému, jakou sílu má Kristovo jméno. Využívá se zde velmi biblický jazyk. Jde o soubor výrazů, které jsou vytvořeny na základě exorcismu provedených Ježíšem a apoštoly. V této části se oslovují i konkrétní světci a andělé.

Já jsem to četl ještě jako protestant. No co mě na těchto Amorthových popisech některých jeho exorcismů obzvlášť ohromilo, byla přítomnost a síla Panny Marie.

Rozdělený dům

O Ježíšově principu rozděleného domu jsem už psal na jiném místě. Bylo to v souvislosti s jedním známějším Mariánským zázrakem. Nicméně myslím si, že to platí i zde. Dům nemůže být rozdělen proti sobě. Jinými slovy, satan nemůže vyhnat satana. Mějte tedy na paměti toto. Když se démon třese před jménem Panny Marie, neznamená to, že Panna Maria musí být ta, které se démon bojí?

Nyní vám uvedu jeden z Amorthových popisů, který mě opravdu trápil. Během obzvláště náročného exorcismu začala osoba posedlá démonem najednou křičet. Démon v bolesti promluvil skrze člověka. Byl v agónii ze spalující bolesti a světla, které pociťoval. "Je tady, je tady!" křičel posedlý člověk. Pak vysvětlil, že to byla Panna Maria a on nemohl snést její světlo.

Během tohoto exorcismu se přišla Panna Maria, Matko Boží, modlit za posedlého člověka a démon na to zareagoval. Ve skutečnosti démona bolelo, že byl při ní tak blízko.

To upoutalo mou pozornost. Po přečtení této části jsem byl jako protestant velmi překvapen. Vždyť pokud démon reagoval takto na Marii, tak co si mám o tom myslet já?

Jaká by byla odpověď protestanta?

Já jsem neměl žádnou, a to mě štvalo.

Síla Mariiny modlitby

Amorth vyzdvihl několik dalších exorcismů, v nichž figurovala Maria. Když jsem si začal myslet, že se mě to týká, řekl jsem si: A dost! Dost už těchto setkání, alespoň těch, které zpochybňují moje názory. Proč se tedy démoni tak bojí Panny Marie? Jako protestant jsem věřil, že je důležitá, ale věřil jsem i, že je mrtvá. Nemůže se za mě modlit a já bych ji o to neměl žádat.

Ale démoni na ni reagují. Na její jméno. V Amorthových popisech je uvedeno, že pokud se k Panně Marii někdo modlí, sama přijde a modlí se za posedlého. A démoni to nenávidí.

Stejně se to událo i na známé svatbě v Káni Galileské. Maria zde prosila Ježíše, aby učinil zázrak a on ho udělal. V těchto zaznamenaných exorcismech se pravděpodobně odehrávalo něco podobného. A to už stojí za zmínku.

Zde je tedy závěr, ke kterému jsem dospěl já: Buď je otec Gabriele Amorth lhář, nebo blázen, nebo něco na tom případě s Pannou Marií bude. Buď si to Amorth všechno vymyslel, nebo je na katolických učeních trochu pravdy. Mám na mysli ty o Společenství svatých a důležitém místě Panny Marie ve věčném Kristově těle. Všechno se to odvíjí z faktu, že démoni reagují na Pannu Marii. Nemohou tedy nic udělat.

Pro mě, jako pro protestanta, to byl pohled na katolickou nauku ze zajímavé perspektivy. Avšak byl to i zajímavý a ironický důkaz o tom, že katolická víra je skutečná. Démoni potvrdili Mariánskou teologii a Společenství svatých? No, vypadá to tak. Pro katolíka by to dávalo smysl.

Jako protestant jsem však zůstal zmatený.

Zdroj: http://churchpop.com, 30. 8. 2016
Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

Sarleinsbach Pfarrkirche - Immaculata 5 Schlange.jpg, Wolfgang Sauber, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org


Članky na podobné téma:

Koho se démoni nejvíc z lidí bojí?

Nová kniha: Boj Panny Marie a ďábla během exorcismu

Jak zvítězit s Marií

Satanistická černá mše dokazuje, že katolická víra má pravdu

Je mariánska úcta biblická? 1/2

Je mariánská úcta biblická? 2/2

Statue of Our Lady of Arabia, foto: SICDAMNOME, CC BY-SA 4.0,  en.wikipedia.org