Nová studie: Děti homosexuálů trpí depresemi i násilím

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.lifenews.sk, Vydáno dne: 20. 08. 2016

školní děti, černobílá fotka, Public Domain CCO, pixabay.com Děti vychovávané homosexuálními páry mají jako mladí dospělí výrazně vyšší riziko, že budou trpět depresemi, nadváhou a jinými problémy, než průměr jejich vrstevníků. To je výsledek dlouhodobé studie, kterou realizovali na univerzitě Catholic University of America (CUA).

Zkoumané páry byly nadprůměrně z vrstvy bílých obyvatel, dobře vzdělané, převážně ženského pohlaví a vydělávaly méně, než je průměrný výdělek.

Zatímco v dětství nelze pozorovat rozdíly, začínají se projevovat, jakmile se děti odloučí od rodičů. Nepřítomnost otce během dospívání je nejčastější formou chybějící blízkosti jednoho rodiče a to má mnohé známé negativní účinky včetně depresí. Ty mají původ v dětství a mládí, ale projevují se až po letech. Proto se tento problém při vyšetřování dětí párů stejného pohlaví dosud neukázal.

Dospělí, které vychovaly homosexuální páry, trpí podle studie dvakrát tolik nadváhou, než průměr populace (72 procent ke 37 procentům).

Je známo, že v homosexuálních partnerstvích se násilí vyskytuje častěji, než u heterosexuálních párů. To se očividně projeví i u dětí, které u nich vyrůstají. 85-90 procent z nich uvedlo, že tím byly postiženi.

Zkoumání CUA vyhodnotilo údaje dlouhodobé studie o zdraví mladistvých a dospělých. V r. 1995 se dělal průzkum u více než 20 000 Američanů, kteří měli tehdy 15 let. Průzkum u stejných osob zopakovali, když měli 22 a 28 let.

Zdroj: www.hlavnespravy.sk, 12. 8. 2016

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.