Milosrdenství v Písmu svatém 221

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 08. 08. 2016

Co se píše o milosrdenství ve Starém Zákoně v knize Moudrosti?


...že milost a milosrdenství patří jeho vyvoleným a že ochraňuje své svaté. (Moudrost 4,15)
Kdo se ukázal dokonalým v krátkosti, dosáhl plnosti dlouhého věku. Jeho duše byla milá Hospodinu, a proto poslíšil vyvést ji z prostředí nepravosti. Lidé tomu přihlíželi a nepochopili to, ani si nevzali k srdci, že milost a milosrdenství patří jeho vyvoleným a že ochraňuje své svaté.Sparvedlivý svou smrtí odsuzuje žijící svévolníky, mládí pak, jež došlo rychlého konce, letité stáří spravedlivého. Budou vidět jen skonání moudrého, ale nepochopí, jak o něm Hospodin rozhodl a k čemu ho zachoval.