Milosrdenství v Písmu svatém 220

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 07. 08. 2016

Co se píše o milosrdenství ve Starém Zákoně v knize Moudrosti?


Kdo na něho spoléhají, porozumějí pravdě, a věrní zůstanou při něm účastni jeho lásky, vždyť milost a milosrdenství patří jeho vyvoleným. (Moudrost 3,9)
V čas Božího navštívení zazáří a rozletí se jako jiskry po strnisku. Budou soudit pronárody a vládnout nad lidmi a Hospodin bude jejich králem navěky. Kdo na něho spoléhají, porozumějí pravdě, a věrní zůstanou při něm účastni jeho lásky, vždyť milost a milosrdenství patří jeho vyvoleným. Avšak svévolníci ponesout trest podle toho, jak smýšleli, že nedbali na spravedlivého a odpadli od Hospodina. Kdo pohrdá moudrostí a kázní, je ubožák;marná je jejich naděje, zbytečná námaha a bez užitku jejich skutky.