Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Sám Syn tvůj za ně prolil na Golgotě svou krev, tys o obětí té svolil, tvá láska nezná hněv. Dnes v našem velbení, slyš hlasy prosící, za trestů odpuštění, za duše v očistci.

Ukaz("text"); ?>