XV. pěší pouť na Velehrad - úterý

Autor: Irena Ihmová <irenaiii(at)seznam.cz>, Téma: Bylo, Vydáno dne: 23. 08. 2015

Jak jsme prožili druhý den pěší pouti si můžete přečíst v následujícím článku.

V 6:30 jsme se sešli v kostele sv. Mikuláše k ranní modlitbě a přivítání nových poutníků. Ze Znojma nás dnes vyšlo 104. Již od rána pršelo, ale, jak zpíváme v jedné z dřívějších hymen, "ani déšť nás nepoleká", jsme vyrazili směrem Miroslav.

Po cestě nás opět čekalo několik milých zastávek, kde byli farníci velice nápadití. Mimo mnoha dalšího nás vítali jak teplým čajem, tak i zmrzlinou.

V odpoledních hodinách jsme přišli do Miroslavi, kde jsme v 19 h slavili mši svatou a ve 21 h začal veselý večer. Tentokrát jsme se bavili scénkami na témata prvních třech pravidel Dvanáctera poutníka.

I. Poutník si sám stanovuje svůj úmysl pouti, na který chce pouť obětovat a to tak, aby tento úmysl obstál i před Pánem Bohem. Častěji na něj vzpomene.

II. Poutník si je vědom, že po dobu pouti (i po ní) vydává přede všemi mimořádné svědectví o své víře a snaží se svým příkladem, slovem či úsměvem povzbudit i ty, se kterými se náhodně setká.

III. Poutník nikdy nereptá, obtíže pouti přijímá jako příležitost k oběti nesené s láskou pro Ježíše Krista a Pannu Marii.

Více fotografií naleznete zde.