Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: http://www.nek2015.cz/; www.doo.cz, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

přijímání svátosti oltářní, Public Domain CCO, www.pixabay.com "Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den (srov. Jan 6, 54), říká Pán Ježíš svým učedníkům. V Eucharistii, Smlouvě Nového zákona, nám zanechává konkrétní hmatatelný pokrm a nápoj, každodenní výživu pro věčný život.

Ukaz("text"); ?>