Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.lifenews.sk, Vydáno dne: 29. 09. 2014

březen 2014 Ignatius Press vydá příští měsíc knihu Zůstávajíc v Kristově pravdě: Manželství a svaté přijímání v katolické církvi.

VATIKÁN - VATIKÁN - Pět členů kolegia kardinálů napsalo společně knihu obhajující církevní nauku o svátosti manželství a zákazu přijímání eucharistie pro rozvedené a znovu sezdané katolíky. Tvrdí, že tento přístup je nejmilosrdnější.

Kniha, jejíž vydání je určeno na říjen tohoto roku, má název Zůstávajíc v Kristově pravdě: manželství a přijímání v katolické církvi. Kniha nabízí odpověď na výzvu kardinála Waltera Kaspera, aby Církev otevřela dveře přijímání eucharistie rozvedeným a znovu sezdaným katolíkům.

Podle vydavatele Ignatius Press kniha poskytuje biblické argumenty podporující současnou církevní doktrínu i učení a praxi rané církve.

Ignatius Press ve svém on-line zveřejněném resumé vysvětluje, že kniha "jde ve šlépějích staleté historie katolického nesouhlasu" s akceptací přijímání eucharistie rozvedenými a znovu sezdanými katolíky a odhaluje "vážné teologické a kanonické obtíže, které existují v minulé i současné tradiční církevní praxi. "

"V žádném z těchto argumentů - biblických ani patristických - tito učenci nenašli podporu pro druh takové "tolerance" civilního manželství po rozvodu, jakou obhajoval kardinál Kasper," poznamenali.

Kardinál Kasper, emeritní předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, během dvouhodinového projevu před konsistoriem projednávajícím o tématu rodiny, mluvil o manželství a rodinném životě, přičemž poslední část svého projevu věnoval "problému rozvedených a znovu sezdaných osob."

V této části se ptal "jestli není snad vykořisťováním člověka", když je osobě, která se rozvedla a znovu provdala, odepřeno svaté přijímání. Navrhl, aby se "menší skupině rozvedených a znovu sezdaných," umožnilo přistoupení k "svátosti pokání a pak k svátosti svatého přijímání."

Stejné pocity zopakoval i v květnovém rozhovor pro Commonweal, během kterého vyjádřil svůj návrh, že rozvedené a znovu sezdané osoby mohou přijímat Eucharistii. Tvrdil, že křesťané nejsou povoláni být hrdinní, přičemž uvedl, že žít spolu jako bratr a sestra je "hrdinským činem a hrdinství není pro průměrného křesťana."

Opírajíc se o závěry, které načrtli kardinálové, Ignatius Press vysvětlil, že různé studie, které jsou v knize prozkoumány "vedou k závěru, že Církev je dlouhodobě věrná pravdě tykající se manželství a právě to tvoří neodvolatelný základ její milosrdné a milující reakce vůči jednotlivci, který se civilně rozvedl a oženil. "

"Kniha tak zpochybňuje předpoklad, že tradiční katolická doktrína a moderní pastorační praxe jsou v rozporu."

Mezi pěti kardinály, kteří se na knize podíleli patří:
kardinál Gerhard Müller, prefekt Kongregace pro nauku víry;
kardinál Raymond Burke, prefekt Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury;
kardinál Walter Brandmüller, emeritní předseda Papežského výboru pro historické vědy;
Carlo Caffarra, arcibiskup v Bologni a jeden z nejbližších teologů sv. Jana Pavla II. v otázkách morálky a rodiny
a Velasio De Paolis, emeritní předseda Prefektury pro ekonomické záležitosti Svatého stolce.

Ke knize kromě kardinálů přispěli i čtyři teologové a profesoři: editor Robert Dodaro, John Rist a jezuité Paul Mankowski a arcibiskup Cyril Vasil.


Zdroj: National Catholic Register, 9. 9. 2014

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

březen 2014