Kardinál Burke o papežově výroku "KDO JSEM JÁ, abych soudil?"

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.lifenews.sk, Vydáno dne: 29. 09. 2014

Archbishop Raymond Leo Burke.jpg,<br> foto: Original uploader was Geerlingguy at en.<br>wikipedia. <br>CC-BY-SA-2.5, 2.0 Kardinál Raymond Burke je hlava nejvyššího vatikánského soudu Apoštolské signatury. V rozsáhlém televizním interview důrazně poopravil falešné domněnky o výroku papeže Františka "Kdo jsem já, abych soudil ?," který je často používán, aby se naznačila změna v církevním učení ohledně homosexuality.

Moderátor Thomas McKenna z relace Catholic Action Insight v interview s kardinálem Burkem zjišťoval, kdy lidé musí soudit ve světle citátu papeže Františka "Kdo jsem já, abych soudil?"

"Máme posuzovat skutky, musíme," odpověděl kardinál Burke. "Celý den děláme soudy ohledně jistých skutků. O tom je přirozený zákon: vybrat si dobro a vyhýbat se zlu."

Vatikánský kardinál dodal, že i když můžeme posuzovat skutky jako smrtelný hřích, nemůžeme říci, že ta konkrétní osoba je ve smrtelném hříchu, neboť "je lze páchá aniž by vůbec věděla, že jsou smrtelným hříchem nebo páchá bez plného souhlasu, kdo ví? "

"Tento druh posuzování je pouze částečný, ale skutky samotné posuzovat máme, vždyť bychom jinak sami nemohli žít morální život," dodal.

McKenna poznamenal, že by bylo nesprávné interpretovat papežův citát jako vyjádření podpory pro homosexuální "manželství" a Burke s ním souhlasil.

Kardinál se pak vyjádřil k citlivému tématu tolerance a netolerance, která rezonuje v centru této debaty.

"Nejsem netolerantní vůči lidem s přitažlivostí ke stejnému pohlaví," řekl. "Mám pro ně velký soucit, zvlášť v dnešní společnosti, kde je tak mnoho mladých lidí vedeno k homosexuálním činům. Co by v minulosti nebylo možné, dnes díky úplnému uvolnění mravů a zkaženosti je. "

"Mám pro ně velký soucit, ale ten soucit znamená, že chci, aby poznali pravdu o vyhýbání se hříšným skutkům pro jejich vlastní dobro, pro jejich vlastní spásu. Tak se snažíte pomoci té osobě,"
dodal.

"To dnes není pozitivně přijímáno agresivní homosexuální agendou, ale to neznamená, že to není správný přístup, který můžete zaujmout."

Kardinál Burke varoval, že pokud zůstaneme zticha kvůli tlaku ze strany agresivní homosexuální agendy, budeme "se dívat na destrukci vlastní společnosti."

Přístup kardinála Burkeho je nejen teoretický, ale i praktický. Zmínil případ, kdy po jedné mši svaté s biřmováním za ním přišla naštvaná matka a obvinila ho, že nazval její dceru ďábelskou. Když se zeptal, o čem přesně mluví, dozvěděl se, že tím myslela články, které napsal pro diecézní časopis ohledně tradiční definice manželství. Její dcera, řekla, byla "vdaná" za jinou ženu.

Kardinál Burke si vzpomíná na svou reakci: "Ne, ty skutky, které koná vaše dcera jsou ďábelské. Vaše dcera není ďábelská, ale potřebuje porozumět pravdě o její vlastní situaci."

Hlava Apoštolské signatury řekl, že dnes existuje příliš mnoho nedorozumění ohledně této věci "a smutné je, že to vede k tomu, že mnoho dobrých lidí nekoná, co má konat, aby pomohli někomu v tomto stavu."

Zdroj: www.lifesitenews.com, 4. 9. 2014

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

soumrak, Public Domain CCO, pixabay.com