Výročí zjevení Královny pomoci, Dechtice, 15. srpen 2014: Přijměte mou lásku

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.magnificat.sk, Vydáno dne: 21. 08. 2014

Dechtice Setkání začalo v 15 hodin růžencem k Božímu Milosrdenství. Pak se zpívala píseň k Duchu Svatému a také modlitba k Duchu Svatému. Na toto setkání s Pannou Marií na Svätodušnici přišlo cca 700 - 800 poutníků. Vizionáři přednesli modlitbu za pokoj a mír ve světě a prosili poutníky aby se nyní častěji také modlili za pokoj a mír. Pak následovaly všechny svaté růžence,....

Pak následovaly všechny svaté růžence, které se předmodlovali poutníci z Maďarska, Polska, Rakouska, Moravy, Chorvatska a samotní vizionáři. Mezi jednotlivými desátky vizionářka Maria četla starší poselství a zpívala se Mariánská píseň ke Královně míru, Na sto krát buď pozdravena, O Mária Bolestivá, nakonec Madona.

Vybíráme z poselství:

Moje děti, v mém náručí jste v bezpečí, jsem tady, abych se s vámi modlila za dar víry, která je plná života. Mým přáním je, abyste se nestyděly za mého Syna. Pokud se nebudete stydět za to, že jste děti Boží, tehdy budete svobodné. Děkuji za všechnu vaši lásku, přijměte mé požehnání. Ponořuji vás do lásky Ježíšova a mého Srdce.

Mé děti, všechny volám k modlitbě lásky, která změní vaše srdce. Srdce celého světa prahnou po pokoji a lásce, protože jsou stvořena pro Boží lásku. Dovolte Bohu změnit a naplnit vaše srdce, aby rozkvetla pokojem a začala si vážit daru života a lásky. Modlím se, aby se vaše Srdce nestala tvrdými skalami, ale srdci lidskými, která umí milovat. Jsem šťastná, děti moje, děkuji vám, že jste slyšely mé volání.

Mé děti! Přišla jsem s láskou držíc svého Syna v náručí. Ježíš je tou láskou. Přišla jsem, abych se dotkla vašich Srdcí, aby se pod mateřským dotekem otevřely pro lásku .Varujte se temnoty kolem vás, nepřijímejte ji do svého Srdce, ale pomocí modlitby přijímejte lásku, která prozáří každou temnotu, otevřete Srdce lásce, mé děti. Ponořuji vás do lásky Ježíšova a mého Srdce.
Mé děti! Přicházím mezi vás, abyste dnešní den zakusily moje Mateřské objetí. Vaše srdce otevírat Duchu Svatému, aby je zapaloval ohněm živé víry. Chci ulevovat vašim utrpením. Božími milostmi vás chci utěšovat, tak, že budete Boha nosit ve svých Srdcích. Žehnám vás a ponořuji vás do lásky Ježíšova a mého Srdce.

Mé děti! Přicházím mezi vás, abych vás přitulila k mému Srdci naplněnému radostí s mateřským požehnáním a přeji si, abyste i Vy žehnaly podle mého příkladu. Ti, kteří žehnají a proměňují svět láskou, která vychází ze žehnajúcich srdcí. Budu se těšit ještě více, pokud budete šířit více a více Božího světla, skrze moc požehnání. Ponořuji vás do lásky Ježíšova a mého Srdce.

Moje děti! Děkuji vám všem, že jste opět tady, dívám do každého vašeho Srdce a vidím vše, co se nyní děje. Uklidněte své Srdce, doporučte se do mé lásky. Můj malý národe, miluji tě a proto prosím, abyste se všichni stali tlukoucím Srdcem lásky, abyste se všichni stali národem pokorným, jednoduchým a národem plným lásky a odhodlání k mému Synu.


Na závěr vizionář Jozef přečetl zasvěcení k Panně Marii.

Pak bylo zjevení Panny Marie, které trvalo cca 12 minut a vizionáři řekli, co se s Pannou Marií modlili.

Moje děti, Děkuji vám, že jste sem přišly, abyste si poslechly mé přání. Vaše modlitby spojuji s mými modlitbami a vkládám je do rukou mého Syna spolu s Bohem, aby vás zapálil mocí Ducha Svatého. Srdce, která jsou zaplavena ohněm Ducha netouží po hříchu, ale jsou plná Boží radosti, která pramení z lásky. Víte děti, že sem přicházím, abych vám pomáhala, přijměte mou mateřskou lásku, kterou vkládám do každého poselství. Přeji si, děti, abyste je s láskou přijaly a žily. Ponořuji vás do lásky Ježíšova a Mého Srdce.


Dechtice, www.magnificat.skSvědectví poutníků:

Petr Doubrava a manželka Irenka (Valaské Klobouky)

Irenka - Přijet na Slovensko sem do Dechtic, vnitřně jsem cítila pozvání Panny Marie. Byli jsme tu už víckrát a měli jsme možnost přesvědčit se, že sem přichází Panna Maria. Je to vidět na radostných tvářích poutníků, na oddaných modlitbách vizionářů a všech, kteří sem přišli, na.... Je to pro nás velmi povzbudivé vidět tolika poutníků v modlitbě.

Petr - rád chodím se svou manželkou na taková místa, kde je vidět víru a lásku na lidech. Jsme praktikující křesťané a každé povzbuzení ve víře je na budování dobrých vztahů v rodině. Dnes je v popředí konzumní způsob života a hlavně volnost ve vztazích a to si myslím, že je špatné, že by se mladí měli vrátit k manželskému životu a tradiční rodině.

Irenka - Dnes jsme přišli vyprosit pro naši matku pomoc Boží pro její velmi těžký zdravotní tav, má rakovinu, prosíme i Pannu Marii, aby mám pomohla v těžkých životních chvílích a naplnila nás klidem a trpělivostí a vyprošujeme požehnání a záchranu naší mládeže.

@@@


Zuzka Uličná, Prešov

Přijít sem na toto místo, kde se zjevuje Panna Maria, nebylo náhodou, vnímala jsem velmi silné volání Panny Marie a těšila jsem se sem, dnes jsem jí přišla děkovat a také Pánu Bohu za všechna dobrodiní, za pokoj a vyslyšené modlitby.

Rodiny jsou ve velkém ohrožení, manželé odcházejí od manželek, hledají nové svazky bez závazků a opačně, volnost a konzumní způsob života pronásleduje spoustu někdy i velmi dobrých manželství. Já si myslím, že kdyby se alespoň jeden z manželů začal modlit svaté růžence a prosit Boha o pomoc, vrátila by se do rodin láska a porozumění a tak je to i s mládeží.

Té je třeba vyprosit a vymodlit milosti, které potřebuje, aby se ubírala správným směrem. Mohu potvrdit, že modlitby a oběti jsou u Boha vyslyšeny a odměněny, jen je třeba s důvěrou předstupovat před Pána a já vás všechny povzbuzuji, vezměte do svých rukou svaté růžence a začne se váš život měnit na požehnání a lásku.

Mária Víziková

Převzato z www.magnificat.sk, článek naleznete v souboru pod názvem Prednáška Hľa, Tvoja Matka – Prešov, Pochod Prahou, Výročie Kráľovnej pomoci v Dechticiach zde. (vydáno 20. 8. 2014)

Dechtice, www.magnificat.sk


Dechtice - Královna pomoci