Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.magnificat.sk, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

modlitba Všemohoucí věčný Bože, ty jsi stvořil nebe i zemi a vše co se na nich nachází. Tvé je všechno. Tobě patří i všechny národy a všichni lidé. ...

Tuto modlitbu vydala Ústřední katolická kancelář v Bratislavě s povolením církevní vrchnosti v Trnavě pod č.. 4586/1946 dne 14. května 1946.

Ukaz("text"); ?>