Zahájení Tříkrálové sbírky 2014 v Brně

Autor: Irena Brožová <brozova.irena(at)seznam.cz>, Téma: Bylo, Vydáno dne: 07. 01. 2014

Konalo se v pátek 3. 1. v katedrále na Petrově. FATYM Vranov nad Dyjí se i letos díky Oblastní Charitě Znojmo této akce zúčastnil v hojném počtu.
Mše svatá začala ve 14:00. Měla být sloužena naším biskupem Vojtěchem. Protože mu zdravotní stav nedovolil přijít mezi koledníky a ostatní účastníky slavnostní mše svaté, pověřil za sebe Mons. Václava Slouka, děkana brněnského. Ten vyřídil všem pozdravení od otce Vojtěcha a svěřeného úkolu se ujal skvěle. Promluva byla srdečná a jistě obohacující. Také udělil při mši svaté očekávané požehnání.Po mši svaté následovalo občerstvení
a již tradiční losování o ceny.

Párečky moc chutnaly a byl i dobrý čajíček...

Svařáček tekl proudem...
Příjemná a radostná atmosféra trvala po celou dobu.

A už se loučíme s Brnem a odjíždíme do svých domovů.No a teď už obchází koledníci jednotlivé domácnosti. Zazpívají koledu, na dveře napíší požehnanou křídou K+M+B 2014, což znamená: ,,Kristus ať žehná tomuto domu."

Přejeme Boží požehnání všem, kteří pomáhají jakýmkoliv způsobem při TKS 2014, všem kteří přispějí jakoukoliv částkou a hlavně lidem, kteří tuto pomoc potřebují.