Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Las fotos de Julio (CC BY-NC-SA 2.0) Co nastane po naši smrti, než začneme vládnout s oslaveným Kristem? Můžeme se nad tím zamyslet trochu víc, třeba i díky myšlence, kterou nám dnes předkládá věroučná konstituce Lumen gentium.

Ukaz("text"); ?>