O soše na námestí v Dechticích, zjeveních Panny Marie a její kapli (video)

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.magnificat.sk, , Vydáno dne: 13. 12. 2013

Mgr. Marko Semeš, M.B.A., Dechtice, foto z: magnificat.sk

hovoří Mgr. Marko Semeš M.B.A.
Jedním z činorodých lidi, kteří se angažují jak ve veřejném a společenském, tak v duchovním dění, je dechtický občan Marko Semeš (na obr.). Při Příležitosti první prosincové neděle 2013 nám řekl několik zajímavých informací a faktů. A to ohledně událostí v této obci, jejíž jméno se skloňuje v souvislosti se zjeveními Panny Marie - Královny pomoci.

Socha na námestí v Dechticích


O soše na náměstí v Dechticích, o místech zjevení Svätodušnici a Bôričkách, jakož i o Panně Marii - Královně pomoci - hovoří Mgr.Marko Semeš M.B.A..


VIDEO
naleznete na:
http://www.orol.tv/videos/socha-na-namesti-v-dechticiach/Internetové stránky pana Semeše
www.semes.sk/Převzato z www.magnificat.sk, článek z 12. 12. 2013 naleznete zde.

Najdete také na http://www.orol.tv/.

Královna pomoci