Růžencová rozjímání - odkaz na internetové stránky

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: http://zrno.webnode.sk/, Vydáno dne: 03. 01. 2016

Odkazy na krátká rozjímání
k jednotlivým tajemstvím svatého růžence
z internetových stránek
http://zrno.webnode.sk/


V každém z deseti rozjímání svatého růžence
jsou myšlenky k radostným tajemstvím,
tajemstvím světla,
k bolestným i slavným tajemstvím.

(klikněte na nadpis:)I. Rozjímání

II. Rozjímání

III. Rozjímání

IV. Rozjímání

V. Rozjímání

VI. Rozjímání

VII. Rozjímání

VIII. Rozjímání

IX. Rozjímání

X. Rozjímání
Jedno z rozjímání sv. růžence z těchto stránek -

Radostná tajemství sv. růžence


1. Kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala.

Bez otázek, bez starostí, bez předsudků, v oddanosti Bohu jako Maria.
"Staň se mi!" Opakuj to po Marii! Jsou to těžké slova.

Bez otázek, bez starostí, bez předsudků: "Staň se mi!"

- I když tě Boží vůle bolestně zraňuje.
I když nemůžeš pochopit, že je to projev Boží lásky vůči tobě.
I když tvoje plány nevycházejí a prožíváš neúspěchy.
I když je Bůh zdánlivě hluchý k tvým přáním.
I když strnule hledíš do neproniknutelné temnoty.

Vždy: "Staň se mi!" - Bez otázek, bez starostí, bez předsudků - jako Maria.


2. Kterého jsi, Panno, při návštěvě Alžběty v životě nosila.

Tichý, mlčenlivý, soustředěný jako Maria.
Neumíme si ani představit, že by se Maria byla zachovala jinak při prvním procesí Božího Těla.

I ty nosíš v sobě živého Boha.
Ne tím způsobem jako Maria, ale přece opravdově a skutečně.

Zda je možné silnější konstatování než je toto:
"Ve stavu posvěcující milosti v tvé duši přebývá Trojjediný Bůh - Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch svatý! "

Poslouchej a pochytí tě úžas! Mohl bys tu ještě pochybovat?
Pro nejvyšší tří Hosty v tvém nitru buď tichý, mlčenlivý, soustředěný jako Maria.


3. Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila.

Plný víry, silný ve víře a proniknut vírou jako Maria.
Nestalo se mnoho věcí jinak než očekávala Maria?

Odmítnuta od všech dveří, vyhnána v nejtěžší hodině, mohla položit své Dítě pouze do jeslí na krmivo.
A přece věří: toto Dítě je Bůh!
Na to byla nutná neochvějná, silná a vřelá víra.

Nic není důležitější pro tebe jako hluboký duch víry.
Kdy ho máš?

Když nadpřirozené pravdy pokládáš za skutečnost, a vyvodí z toho všechny důsledky.
Začni s tím ještě dnes!


4. Kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala.

Nezištný, odpoutaný, svobodný v obětech jako Maria.
Nejsvětější Panna velmi dobře věděla, že své Dítě nevykoupí párem hrdliček.

Jako dříve, tak i poté, uplatnil si nebeský Otec nárok na něj.
Ona však nehledí na sebe. Neptá si štěstí pro sebe.
Nehledá své uspokojení. Vlastní osoba pro ni nic neznamená.
Pro ni je Bůh všechno. Proto je tak odpoutaná, tak svobodná, tak vzorná ve svých obětech a ve stoje.

Nebuď zaměřený na "já", ale na "Ty". Ne na sebe, ale na Boha.
A budeš schopen každé oběti.

5. Kterého jsi, v chrámě nalezla.

Hledat, toužit, žádat si jako Maria.
Jak jen hledala Maria ztracené Dítě! Ani si neodpočinula, dokud ho nenašla.

I ty bys měl mít stejně velkou touhu po Bohu. Není těžké vyčíst z tvého hladu a žízně po důvěrnosti s Bohem jak je velká.

Touha po Bohu je také neoddělitelně spjata s touhou po ctnosti.
Proto velmi touží po podobnosti s Bohem!

Drž se slov: vše je bezvýznamné, co tě nepřivádí výše k Bohu!

Kdo není totiž naplněn stravující touhou po vyšším, zůstává v zajatí toho, co je pozemské.

Na počátku svatosti je plamenná touha po ní.


@@@@@


Převzato ze stránky http://zrno.meu.zoznam.sk/,

odkazy na růžencová rozjímání jsou na tomto odkazu:
http://zrno.webnode.sk/rozjimanie-k-tajomstvam-posvatneho-ruzenca/

Na Fatym.com vydáno 17. 12. 2013

Původní odkaz "http://zrno.meu.zoznam.sk/" nyní odkazuje na zoznam.sk a modlitby ani růžencová rozjímání na něm nenajdete.

Zjistil jsem to dnes (14. 12. 2014), ale obsah stránek jsem našel na jiné adrese:
http://zrno.webnode.sk/rozjimanie-k-tajomstvam-posvatneho-ruzenca/i-rozjimanie-k-tajomstvam-radostneho-ruzenca-/

Doufám, že tato růžencová rozjímání se už "neztratí" a že je budete moci využít k modlitbě a duchovnímu prospěchu.

V případě, že se opět vyskytne změna nebo ztráta obsahu odkazu, tak mě prosím informujte buď formou komentáře pod článkem nebo na mailovou adresu. Děkuji.
modlitba


(14. 12. 2014 - 1125 přečtení)