Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Las fotos de Julio (CC BY-NC-SA 2.0) Je důležité pečovat o misie? Je důležité je podporovat? Odpověď lze najít v dnenšním zamyšlení, které je z věroučné konstituce Lumen gentium.

Ukaz("text"); ?>