Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Svátost smíření - je nutná? A co se v ní vůbec odehrává? Dnešní myšlenka z věroučné konstituce Lumen gentium nám nabízí zamyšlení se nad svátosti pokání a nad jejím velkým darem.

Ukaz("text"); ?>