Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Svátost křtu a svátost biřmování. Co vlastně v životě křesťana působí a jsou nutné? Nad tím se můžeme zamyslet v dnešní myšlence, jež je z věroučné konstituce Lumen gentium.

Ukaz("text"); ?>